МОТИВИ:

 

   Производството е по реда на чл. 378  и сл. от НПК.

            Внесено е постановление на РП-Сливен срещу обвиняемия Й.Г.Й. за извършено престъпление по  чл. 343в ал. 2 вр. ал. 1   от НК,  с предложение да бъде освободен от наказателна отговорност като му  бъде наложено административно наказание.

            В с.з. не се явява представител на РП-Сливен.

            В с.з. обвиняемия Й.,   редовно призован,  се явява лично, моли съда за минимално наказание.

            След цялостна преценка на доказателствения материал, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Обвиняемият Й.Г.Й. бил правоспособен водач съгласно Свидетелство за управление на МПС № 251235742/23.02.2005 год. Срока на валидност изтекъл на 23.02.2015 год., като обвиняемия не го подновил, поради множество незаплатени глоби. Той загубил правоспособността си като водач на МПС.

На 24.07.2015 г. по отношение на обв. Й. влязло в сила Наказателно постановление № 15-0804-001290/2015г. на Началника на сектор ПП при ОД на МВР -Сливен, с което бил наказан затова, че управлявал МПС като неправоспособен водач .

На 25.02.2016 г. в гр. Сливен по бул. „Стефан Караджа", обв. Й. управлявал лек автомобил марка „Опел Вектра", с рег. № ВТ 25 43 АМ. Около 11.40 ч. бил спрян за проверка от служители на сектор „ПП" при ОД МВР - Сливен - полицаи св. Васко Василев и св. Димитър Манев. Те установили след справка в информационните масиви на МВР обстоятелството, че СУМПС му е с изтекъл срок на валидност. Свидетелят Василев съставил АУАН серия Г, № 339803 за това нарушение на ЗДвП.

            Горната фактическа обстановка съдът прие за доказана по безспорен и категоричен начин, като кредитира доказателствения материал събран по досъдебно производство № 320/2016 г. по описа на РУ МВР-Сливен,  вх. № 725/2016 год., пор. № 276/2016 год. на РП-Сливен  и приобщен към доказателствата по делото.

При така приетата за установена фактическа обстановка съдът счете, че от обективна и субективна  страна обвиняемия Й. е осъществил всички признаци от престъпния състав на чл. 343в, ал. 2, вр. ал. 1 от НК, за това, че на 25.02.2016 г. в гр. Сливен, по бул. „Стефан Караджа”, управлявал МПС-лек автомобил м. „Опел Вектра", с рег. № ВТ 25 43 АМ, без съответно свидетелство за управление на МПС, като деянието е извършено в едногодишния срок от наказването му по административен ред за управление на МПС без съответно свидетелство за управление с НП № 15-0804-001290/16.07.2015год.. на Началник Сектор „ПП" при ОД-МВР-Сливен, влязло в сила на 24.07.2015г.

От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл, тъй като обвиняемия е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.  От деянието не са причинени имуществени вреди, обвиняемия видно от свидетелството за съдимост, не е осъждан. От изложените съображения е видно, че са налице всички предпоставки на чл. 78 а от НК, поради което съдът след като освободи обвиняемия Й. от наказателна отговорност, му наложи административно наказание глоба в размер на  хиляда лева.

Ръководен от горе изложените съображения съдът постанови решението

си.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: