П Р И С Ъ Д А  № 201

 

             Гр. Сливен, 26.11.2015 година

 

                             В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение, V-ти наказателен състав, в публично съдебно заседание на двадесет и шести ноември 2015 г., в състав:

 

                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛАНА ДИМОВА

 

при участието на секретар И.Ж. и прокурорът … разгледа докладвано от р. съдия  НЧХД № 71 по описа за 2014 г., 

       

                                          П Р И С Ъ Д И :                                                             

 

1. ПРИЗНАВА подс. Т.А.Г. родена на *** ***, бълг. гражданка, със средно образование, омъжена, работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за извършено  престъпление по чл. 148 ал.2 вр. ал.1 т.1 и 3 предл. 1 вр. чл. 147 ал.1 предл. 1 от НК, като я ОПРАВДАВА за това, че: На 21.11.2012 г.  в гр. Поморие, във фронт - офиса на Община Поморие е наклеветила И.А.А., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Поморие, наричайки го с думите „мръсен педераст”.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против Т.А.Г. граждански иск за причинените му на 21.11.2012 г. неимуществени вреди в размер на 1000 /хиляда/ лева ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 2. ПРИЗНАВА подс. Т.А.Г. родена на *** ***, бълг. гражданка, със средно образование, омъжена, работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за извършено престъпление по чл. 148 ал. 2 вр. ал.1,  т.1 и т.3 вр. чл. 147 ал.1 предл. 1 и 2 от НК за това, че: На 21.08.2013 г.  в гр. Поморие, пред сградата на Община Поморие е наклеветила И.А.А., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Поморие, разгласявайки публично,  посредством носения от нея плакат с надпис /„Вицепремиерът и МВР шеф Цветлин Йовчев: „Полицията на гражданите  „ ДА ама НЕ”, в  гр. Поморие е на кмета И.А. *** плаче за ДАНС, най- притисканите сме ние – протестиращите, заради далаверите на общината, изнесени пред гражданите. Екипът на кмета А. ГЕРБ-роднина – милиционер – роднина”/ обстоятелствата, че А. притежава полицията в града и притиска протестиращите чрез нея, както и че кадровата му политика се определя от това дали служителите са членове на ГЕРБ, всеки втори негов роднина е служител  на Народната милиция, а чрез употребените думи  „Добре дошли във феодалството на И.А.”, „Вечно си  в играта, ако си на кмета в родата” му е приписала  престъпление /по чл. 282 и чл. 219 от НК/ посредством твърдението, че в общината се вършат „далавери”, като я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против Т.А.Г. граждански иск за причинените му на 21.08.2013 г.  неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

3. ПРИЗНАВА подс. Т.А.Г. родена на *** ***, бълг. гражданка, със средно образование, омъжена, работи, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за извършила престъпление  по чл. 148 ал. 2 вр. ал.1 т.1 и 3 вр. чл. 147 ал.1 предл. 1 и 2 от НК за това, че на 22.08.2013 г. в гр.Поморие, пред сградата на Община Поморие е наклеветила И.А.А., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Поморие, разгласявайки публично  посредством носения от нея плакат с надпис /„ Вицепремиерът и МВР шеф Цветлин Йовчев: „Полицията на гражданите   „ДА ама НЕ”, в  гр. Поморие е на кмета И.А. *** плаче за ДАНС, най- притисканите сме ние – протестиращите, заради далаверите на общината, изнесени пред гражданите. Екипът на кмета А. ГЕРБ-роднина- милиционер – роднина”/ обстоятелствата, че А. притежава полицията в града и притиска протестиращите чрез нея, както и че кадровата му политика се определя от това дали служителите са членове на ГЕРБ, всеки втори негов роднина е служител на Народната милиция, а чрез употребените думи  „Добре дошли във феодалството на И.А.”, „Вечно си  в играта, ако си на кмета в родата”  му е приписала престъпление /по чл. 282 и чл. 219 от НК/   посредством твърдението, че в общината се вършат далавери, като я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против Т.А.Г. граждански иск за причинените му на 22.08.2013 г.  неимуществени вреди в размер на 2000 /две хиляди/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 

ПРИЗНАВА подс. В.И.И.-Ж. родена на *** ***, бълг. гражданка, с висше образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за извършено престъпление по чл.148 ал.2 вр. ал. 1 т. 1 и т. 3 вр. чл. 147 ал.1 предл. 1 и 2  от НК за това, че:

   На 21.08.2013 г. в гр. Поморие пред сградата на Община Поморие е наклеветила И.А.А., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Поморие, разгласявайки публично /пред репортер/ клеветнически твърдения  с думите:  „На какво законово основание подари 18 дка на „Анхиало”. „Не се съобразява с никакви закони само рода, близки и на кого може да отмъстим”, както и че е забранил на Т.Г. да влиза в Общината, защото водела и печелила дела против него” и му е приписала   престъпление /по чл. 282 и чл. 220 от НК/ посредством носения от нея плакат с надпис: „Кмете, подари 18 дка на ТПК „Анхиало”, подари имот на Евангелска църква и жилища. Какво още ще подаряваш? Подарявай, подарявай, подарявай” и втори плакат с надпис „Община Поморие е феодалното владение на кмета И.А., братовчедите му и съветниците му от ГЕРБ”, като я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение. 

 ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против В.И.И.-Ж. граждански иск за причинените му на 21.08.2013 г. неимуществени вреди в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 ПРИЗНАВА подс. В.И.И.-Ж. родена на *** ***, бълг. гражданка, с висше образование, омъжена, безработна, неосъждана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА  в   извършено престъпление по чл.148 ал. 2 вр. ал. 1 т. 1 и т. 3 вр. чл. 147 ал. 1 предл. 2 от НК за това, че на 22.08.2013 г. в гр. Поморие, пред сградата на Община Поморие публично е приписала престъпление /чл.220 и чл. 282 от НК/ на И.А.А., в качеството му на длъжностно лице - кмет на Община Поморие, посредством носения плакат „Кмете, подари 18 дка на ТПК „Анхиало”, подари имот на Евангелската църква и жилища. Какво още ще подаряваш? Подарявай, подарявай, подарявай”, като я  ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение  

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против В.И.И.-Ж. граждански иск за причинените му на 22.08.2013 г. неимуществени вреди в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 

ПРИЗНАВА подс. И.Г.П. родена на *** ***, бълг. гражданка, със средно специално образование, разведена, не работи, пенсионер по болест, реабилитирана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за извършено престъпление по чл.148 ал.2 вр. ал. 1 т.1 и т.3 вр. чл. 147 ал.1 предл.2 от НК за това, че на 21.08.2013 г. в гр. Поморие, пред сградата на Община Помориеу публично е приписала престъпление /по чл. 220 и чл. 282 от НК/на И.А.А., в качеството му на длъжностно лице - кмет на Община Поморие, посредством носения плакат „Община Поморие е феодално владение на кмета И.А., братовчедите му и съветниците му от ГЕРБ. Кмете, имотите, които подаряваш на майка ти и баща ти ли са или са ти зестра. Иде Видов ден”, като я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против И.Г.П. граждански иск за причинените му на 21.08.2013 г. неимуществени вреди в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

ПРИЗНАВА подс. И.Г.П. родена на *** ***, бълг. гражданка, със средно специално образование, разведена, не работи, пенсионер по болест, реабилитирана, ЕГН **********, за НЕВИНОВНА за извършено престъпление по чл. 148 ал.2 вр. ал. 1 т.1 и т.3 вр. чл. 147 ал.1 предл.2 от НК за това, че на 22.08.2013 г. в гр. Поморие, пред сградата на Община Поморие публично е приписала престъпление /по чл. 220 и чл. 282 от НК/ на И.А.А., в качеството му на длъжностно лице - кмет на Община Поморие,  посредством носения плакат  „Община Поморие е феодално владение на кмета И.А., братовчедите му и съветниците му от ГЕРБ. Кмете, имотите, които подаряваш на майка ти и баща ти ли са или са ти зестра. Иде Видов ден”, като я ОПРАВДАВА по повдигнатото й обвинение.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против И.Г.П. граждански иск за причинените му на 22.08.2013 г. неимуществени вреди в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 

        ПРИЗНАВА подсъдимите Т.А.Г., В.И.И.-Ж. и И.Г.П. за НЕВИНОВНИ за извършено престъпление по чл. 148 ал. 2 вр. ал.1 т.1 и 3 вр. чл. 147 ал.1 предл. 1 вр. чл. 20 ал.2 от НК затова, че на 21.08.2013 г. в гр. Поморие, пред сградата на Община Поморие, в съучастие помежду си като съизвършители наклеветили И.А.А., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Поморие, скандирайки думите: „И.А. осиновено дете на олигархията. Син на партийна секретарка и баща комунист–сталинист. А имаш ли още от родата за назначаване в Общината” -   като ги ОПРАВДАВА по повдигнатото им обвинение.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против Т.А.Г., В.И.И.-Ж. и И.Г.П. граждански иск за солидарно заплащане на претърпени на 21.08.2013 г. неимуществени вреди в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 

         ПРИЗНАВА подсъдимите Т.А.Г., В.И.И.-Ж. И И.Г.П. за НЕВИНОВНИ за извършено престъпление по чл. 148 ал. 2 вр. ал.1 т.1 и т.3 вр. чл. 147 ал.1 предл.1 вр. чл. 20 ал.2 от НК за това, че на 22.08.2013 г. в гр. Поморие, пред сградата на Община Поморие, в съучастие помежду си като съизвършители наклеветили И.А.А., в качеството му на длъжностно лице – кмет на Община Поморие, скандирайки думите: „И.А. осиновено дете на олигархията. Син на партийна секретарка и баща комунист–сталинист. А имаш още от родата за назначаване в Общината”   като ги ОПРАВДАВА по повдигнатото им обвинение.

ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от И.А.А. против Т.А.Г., В.И.И.-Ж. и И.Г.П. граждански иск за солидарно заплащане на претърпени на 22.08.2013 г. неимуществени вреди в размер на 2500 /две хиляди и петстотин/ лева, ведно със законната лихва от датата на деянието като неоснователен и недоказан.

 

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред СлОС.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: