М О Т И В И

 

 

      към присъда № 68 от 20.04.2016 г. по НОХД № 425/2016 г. на СлРС, изготвени на 03.05.2016 г.

 

 


РП – Сливен е внесла обвинителен акт против подсъдимия И.А.К. за извършено престъпление по чл.195, ал.1, т.4, пр.1 и 2 от НК, вр.чл.26, ал.1 от НК.

В с.з. представителят на РП – Сливен поддържа обвинението, така както е предявено, като го счита за доказано по безспорен начин. Моли съда да наложи на подсъдимия наказание при условията на чл. 55 от НК, а именно лишаване от свобода за срок от осем месеца, чието изпълнение на основание чл.66 от НК да се отложи за изпитателен срок от три години.  

В с.з. подсъдимият, редовно призован се явява лично. Признава се за виновен и дава подробни обяснения по обвинението. Моли съда да му наложи минимално наказание, което да бъде отложено с определен изпитателен срок.

          От събраните по делото доказателства, съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

            Подс. К. е български гражданин, със средно образование, неженен,  работи,  неосъждан.

Подсъдимият И.К. ***. Същият притежавал лек автомобил „Сеат Кордоба”, но ползвал лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № СН … ВН, собственост на неговия баща.

На 17.12.2015г. около 22.30 часа подс. К. ***, като се придвижвал с посочения по-горе лек автомобил. Спрял автомобила до заведение „Горски кът”. На паркинга пред заведението се намирал лек автомобил „Опел Астра”, с рег. № СН …. СА, собственост на св. С.И.С. ***. Подсъдимият решил да открадне две  от джантите в едно с гумите на тях от този автомобил, тъй като му трябвали зимни гуми, а в момента не разполагал със средства да си ги закупи. Подс. К. взел със себе си гаечен ключ и крик, които по-рано бил сложил от неговия автомобил, в този на баща си. Отишъл до паркирания автомобил „Опел Астра” с рег. № СН ….. СА, вдигнал го с крика и с ключа развъртял болтовете на джантите, като преди това подложил камъни под автомобила.  След това подсъдимият взел посочените джанти, в едно с монтираните на тях гуми марка „Пирели” сноу контрол с размери 175/65/14 цола и ги поставил в автомобила „Фолксваген Голф” с рег. № СН 0563 ВН, след което се качил в него и потеглил.

След полунощ, вече на 18.12.2015 г. подс. К. отишъл в района на Текстилен техникум – Сливен. На ул. „Райна княгиня” № 46 бил паркиран „Сеат Кордоба” с рег. № СН 74 86 СС, собственост на св. М.В.М.-В.. Подсъдимият отново вдигнал автомобила с крика и с ключа развъртял болтовете на джантите, като преди това подложил камъни под автомобила. След това подсъдимият взел посочените джанти, в едно с монтираните на тях гуми марка „Дайтон DW 510” с размери 175/65/14 цола и  8 броя болтове за джанти. Поставил ги в автомобила „Фолксваген Голф” с рег. № СН ….. ВН и си заминал.

Тъй като същата вечер, докато свалял гумата от автомобил „Ситроен Берлинго”, подсъдимият бил забелязан от съсед на собственика на този автомобил, който се намирал на терасата на жилището си и който записал номера на автомобила и го предоставил на полицейските служители, К. бил установен, като извършител на деянията. С протокол от 18.12.2015 г. К. предал на полицейски служител всички откраднати гуми, ведно с джантите и болтовете за тях. Посочените по-горе вещи били върнати на собствениците им срещу разписка.

От назначената при разследването оценителна експертиза е видно, че общата стойност на описаните по-горе вещи е в размер на 276 лева, от които 150 лева е стойността на гумите и джантите на св. С. и 126 лева е стойността на гумите и джантите на св. В..

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени и гласни доказателства, взети в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото. Съдът кредитира показанията на разпитаните в хода на съдебното следствие свидетели С., М.-В. и В., тъй като същите са безпротиворечиви и взаимно допълващи се и са относими към предмета на делото. В този смисъл са и обясненията на самия подсъдими, поради което съдът ги кредитира изцяло.

Съдът по реда на чл.283 от НПК присъедини към доказателствата по делото и всички писмени материали, имащи значение за изясняване на фактическата обстановка по делото.

   Въз основа на така приетото за установено от фактическа страна, съдът изведе следните правни изводи :

С деянието си подс. К. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението по чл. 195, ал.1 т.4, пр. 1 и 2, във вр. с чл. 26, ал. 1 от НК, за това че за времето от 17.12.2015 г. до 18.12.2015 г. в гр.Сливен, в условията на продължавано престъпление, чрез използване на техническо средство (гаечен ключ и крик) и моторно превозно средство (лек автомобил „Фолксваген Голф” с рег. № СН …..ВН) извършил кражба на чужди движими вещи ( два броя зимни гуми „Пирели” и два броя джанти) на обща стойност 150 лева, собственост на св. С.С. и два броя зимни гуми, с два броя джанти и осем броя болтове, на стойност 126 лева, собственост на М.М.-В.. С оглед обстоятелството, че е било използвано техническо средство и моторно превозно средство, описаното по-горе престъпление не следва да се определя като „маловажен случай” по смисъла на чл.93 т.9 от НК, въпреки, че стойността на откраднатите вещи е по-малка от размера на една минимална работна заплата.

Деянието е осъществено с пряк умисъл. Подсъдимият е съзнавал общественият опасният му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните последици.

  Като смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът прие ниската стойност на отнетите вещи, обстоятелството, че причинените от деянието вреди са възстановени на собствениците им, чистото му съдебно минало и направените самопризнания, както и направеното извинение на пострадалите лица.

  При определяне вида и размера на наказанието, което следва да наложи на подсъдимия, съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанието. Съдът определи наказание при условията на чл.55 от НК, тъй като констатира многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, поради което наложи на подсъдимия К. наказание лишаване от свобода за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, чието изпълнение отложи за изпитателен срок от три години. Съдът намери, че са налице предпоставките на чл.66 от НК и че за поправянето и превъзпитанието на дееца не е необходимо ефективно изтърпяване на така наложеното наказание. 

Така наложеното на подсъдимия наказание, съдът счита за справедливо и за отговарящо в максимална степен на обществената опасност на деянието и дееца.

Съдът отне в полза на държавата веществените доказателства и постанови да се унищожат като вещи без стойност, тъй като са собственост на подсъдимия и са послужили за извършване на престъплението.

По правилата на процеса съдът осъди подсъдимия да заплати направените по делото разноски в размер на 48,07 лева, за експертиза по бюджета на държавата, по сметка на ОДМВР-Сливен.

Ръководен от гореизложеното, съдът постанови присъдата си.   

 

 

 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: