МОТИВИ

към присъда №  73/26.04.2016 г. по НОХД № 436/2016 г. на СлРС.

Гр. Сливен 13.05.2016 г.

 

РП-Сливен е внесла обвинителен акт срещу И.З.Г. с обвинение за престъпление по чл. 346 ал.2 т. 1 и 2 вр. с ал.1 от НК.

По делото няма предявени граждански искове.

В с.з. подсъдимия И.З.Г. лично и чрез своя  служебен защитник, назначен на досъдебното производство, изцяло признава фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, дава съгласие да не се събират доказателства за тези факти и иска делото да бъде разгледано по гл.ХХVІІ от НПК при условията на съкратено съдебно следствие.

В с.з. прокурора иска на подс. И.З.Г. да бъде наложено условно редуцирано наказание Лишаване от свобода за срок от 8 месеца, което на осн. чл. 66 ал.1 от НК да бъде отложено за изпитателен срок от 3 год.

С оглед  искането на подсъдимия И.З.Г., съдът премина към разглеждане на делото при условията на гл.ХХVІІ от НПК. Обяви на страните, че няма да се събират доказателства относно фактите изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт, и че самопризнанията на подсъдимия ще се ползват при постановяване на присъдата.

Съдът прие за установена и доказана фактическата обстановка по обвинителния акт:  

Свид. З.. Г.. Д.. и свид. И.В.В. живеели на семейни начала и работели в кравефермата на Георги от гр.Сливен, кв. „Речица”, намираща се във вилна зона на с. Ч.., С.. общ... Свид. Д.. имала син от друг мъж - подс. Г. - на 19 години. Последният живеел при тях и им помагал в кравефермата.

На 02.11.2015г. след работа тримата се прибрали в стаята за спане, за да вечерят. Подс. Г. изпил около 500 грама домашна ракия, а свид. Д.. и свид. В. - около 22,30 - 23,00 часа си легнали да спят. Тогава подсъдимият решил да вземе колата на свид. В. - л.а. „Опел Корса” с рег. № А 7258 МР, която била паркирана пред къщата, в която живеели, а ключовете за автомобила били на масата. Подсъдимият решил с колата да отиде в с. Светлина, общ. Средец при приятелката си. Без да пита собственика свид. В. за лекия автомобил, качил се в колата и потеглил за с. Светлина. След ж.п. прелеза подс. Г. заредил лекия автомобил с гориво на бензиностанция „Лукойл” и след това продължил в посока към Ямболска детелина. От там продължил в посока към гр. Бургас. На път 1-6, след бензиностанция „Лукойл” в посока с. Тополчане, км.394 подсъдимият загубил контрол върху управлението на автомобила, вследствие изпитото количество алкохол, преобърнал се в страни от платното за движение, като колата останала в канавката. Изплашил се много за случилото се, напуснал местопроизшествието и се обадил по телефона на вуйчо си свид. Б.. Г. Д.. да отиде и да го вземе от мястото. Подсъдимият със свид. Б.Д.. и неустановено в хода на разследването лице с малко име Асен се прибрали в с. Светлина. На другия ден подсъдимият осъзнал вината си, прибрал се в с.Ч.., а след това отишъл в РУ - Сливен, за да даде показания.

По делото била изготвена авто-техническа експертиза, от която е видно, че стойността на нанесените щети на л.а. „Опел Корса" с рег. № А 7258 МР, към момента на събитието са: стойността на нанесената щета е в размер на 70% от справедливата пазарна стойност или 1097,00 лева като разликата до пълната стойност е размерът на запазените елементи. Стойността на нанесената щета надхвърля 80% от справедливата пазарна стойност на автомобила, което означава, че щетата е тотална. Справедливата пазарна стойност на лекия автомобил към момента на деянието е в размер на 1567,00 лева.

Подсъдимия  И.З.Г. е роден на *** г.  в гр. Я.., живущ ***, ром, бълг. гражданин, с начално образование, не женен, не работи, не осъждан.

Съдът прие за изцяло установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт, тъй като гласните и писмени  доказателства и доказателствени средства, събрани по делото кореспондират със самопризнанията на подсъдимия, и взаимно се допълват. 

          По безспорен и категоричен начин се установи, че от обективна и субективна страна подсъдимия И.З.Г. е осъществил престъпния състав на чл. 346 ал.2 т. 1 и 2 вр. с ал.1 от НК, като на 02.11.2015 г. в землището на вилна зона на с. Ч.., общ. С.., противозаконно отнел чуждо моторно превозно средство, л.а. „Опел Корса”, с рег. № А 7258 МР, на стойност 1567.00 лева от владението на собственика му И.В.В. ***, без негово съгласие, с намерение да го ползва, като е последвала повреда на превозното средство и му е причинена тотална щета на стойност 1097.00 лева, и то е изоставено без надзор на път І-6 в посока към с. Тополчане, на 394 км.  и деянието е извършено в пияно състояние.

          Подсъдимият И.З.Г. е извършил деянието с пряк умисъл, т.к. е съзнавал обществено опасният му характер, предвиждал е и е искал настъпването на обществено опасните последици.

          При определяне вида и размера на наказанието, съдът се съобрази с нормата на чл.373 ал.2 от НПК и наложи на подсъдимия И.З.Г. наказание при условията на чл.54 ал.1от НК. Счете, че като най-добре отговарящо на степента и тежестта на извършеното престъпление е  наказание „Лишаване от свобода” за срок от една година. Приложи разпоредбата на чл. 58А ал. 1 от НК, като го намали с 1/3. Така определеното и намалено наказание, което е наказание „Лишаване от свобода” за срок от осем месеца, тъй като няма пречки приложи института на условното осъждане и на осн. чл.66 ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три година.

          Това наказание би изпълнило своите специални цели предвидени в нормата на чл.36 от НК и би било справедливо възмездие за извършеното от подсъдимия противоправно деяние.  

Съгласно правилата на процеса подс. И.З.Г. бе осъден да заплати в полза на държавата направените по делото разноски в размер на 150 лв., по сметка на ОД МВР – Сливен.

           Мотивиран от посоченото по-горе съдът постанови своята присъда.

 

 

 

                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 


ч

в