М    О     Т     И     В     И

 

 

Към присъда № 79 /11.05.2016 год. по НОХД № 594/2016 год.  по описа на Сливенски Районен съд, изготвени на 26.05.16 г.

 

 

Срещу подсъдимия Х.Я.Г.  е  повдигнато обвинение от РП-Сливен за извършено престъпление   по чл. 343 ал. 1 буква „б” предл. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК.

В с.з. представителя на прокуратурата поддържа обвинението срещу подсъдимия, така както е предявено. Пледира  за освобождаване от наказателна отговорност на подсъдимия и налагане на административно наказание при условията на чл. 78а от НК, като не бъде лишаван от право да управлява МПС.  

Гражданско правни претенции по делото не са предявени, респективно не са приети за съвместно разглеждане в настоящия наказателен процес.

В с.з. подсъдимата Г.  се явява  лично и с процесуален представител. Изцяло признава фактите и обстоятелствата, изложени в обвинителния акт и изразява съгласие да не се събират други доказателства за тези факти и искат делото да се разгледа по реда на съкратеното съдебно следствие, по смисъла на чл. 370 и следващите от НПК.  Моли за прилагане на разпоредбата на чл. 78 а от НК като бъде наложено наказание в минимален размер, както и да не се налага  лишаване от право да управлява МПС.

След преценка на събраните по делото доказателства съдът прие, че искането на подсъдимия за прилагане процедурата на съкратеното съдебно следствие е основателно и разгледа делото по този ред, като прие за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Х.Г. бил правоспособен водач за категории „В", „М" и „АМ".

На 21.09.2015г., в гр.Сливен, подс. Г. управлявал МПС - лек автомобил „Опел Вектра" с рег. № СН 1593 АН, по бул."Бургаско шосе", с посока на движение от центъра на гр. Сливен към изхода на града. По същото време св. И.А.К. управлявал мотоциклет „Кавазаки ЕР 6 Н" с рег. № СН 2511 В, собственост на лицето, с което съжителствал на семейни начала - св.Ж.Д.. Св. К. управлявал описания мотоциклет по бул."Бургаско шосе" с посока на движение от изхода на гр. Сливен към центъра на града. На кръстовището на бул. "Бургаско шосе" и бул. "Янко Сакъзов", подс. Г. предприел маневра по промяна посоката на движение - завиване наляво. Докато завивал подсъдимия възприел управлявания от св. К. мотоциклет, но преценил, че същият се намирал на голямо разстояние, поради което не спрял, за да го пропусне, а продължил в посока към бул. "Янко Сакъзов". Свидетелят К. също възприел завиващото МПС „Опел Вектра" и предположил, че същото ще му осигури предимство, поради което не намалил скоростта си на движение. Когато приближил кръстовището,  св. К. задействал спирачната уредба на мотоциклета, тъй като осъзнал, че щял да настъпи удар между двете моторни превозни средства. Въпреки това мотоциклетът не успял да спре навреме и настъпило ПТП в района на кръстовището на бул. "Бургаско шосе" и бул. "Янко Сакъзов". Мотоциклетът се ударил челно в дясната странична част на лекия автомобил. От удара мотоциклетът и водачът му изхвърчали във въздуха, завъртели се няколко пъти и паднали на асфалта в средата на кръстовището. Подсъдимият Г. спрял управлявания от него лек автомобил и се притекъл на помощ на св. К.. Бил подаден сигнал на тел. 112. На място пристигнали екипи на ЦСМП и на сектор „ПП" при ОД МВР-Сливен. Св. К. бил откаран с линейка в ЦСМП-Сливен. Подсъдимият Г. бил изпробван с техническо средство за употреба на алкохол, като резултатът бил отрицателен.

Видно от заключението по изготвената съдебно - медицинска експертиза,  вследствие на настъпилото ПТП пострадалият И.К. получил мотоциклетна травма изразяваща се в следните телесни увреждания: тежка съчетана травма (глава, гърди, крайници), протекла с клинично изявена картина на травматичен шок; контузия на главата с наличие на разкъсно-контузна рана на горния клепач на лявото око и данни за лекостепенно сътресение на мозъка; контузия на гръдния кош; многофрагментно счупване на лъчевата кост на лявата ръка в областта на средна и долна трета с разместване на костните фрагменти, наложило оперативното й лечение; многофрагментно счупване на бедрената кост на левия крак със значително разместване на костните фрагменти, наложило оперативното й лечение; счупване на латералния малеол (страничния външен костен израстък, кокалчето) на глезенната става на десния крак; разкъсно-контузна рана в областта на колянната става на десния крак; разкъсно-контузна рана на дясната подбедрица; множествени охлузвания и кръвонасядания по тялото и крайници. Описаните увреждания се дължали на действието на твърди тъпи и тъпоръбести предмети и добре отговаряли да са получени по време на настъпилото пътно-транспортно произшествие. В експертизата се посочва,  че тежката съчетава травма със засягане на главата, гърдите и крайниците на пострадалия И.К. е осъществила смисъла на медико-биологичния характеризиращ признак „Разстройство на здравето, временно опасно за живота". Многофрагментното счупване на лъчевата кост на лявата ръка на св. К. е осъществило смисъла на медико-биологичния характеризиращ признак „Трайно затрудняване движенията на левия горен крайник. Многофрагментното счупване на бедрената кост на левия крак на св. К. е осъществило смисъла на медико-биологичния характеризиращ признак „Трайно затрудняване движенията на левия долен крайник". Счупването на латералния малеол на глезенната става на десния крак е осъществило смисъла на медико-биологичния характеризиращ признак „Трайно затрудняване движенията на десния долен крайник". Останалите описани наранявания са причинили на пострадалия К. „Временно разстройство на здравето, неопасно за живота" , разстройство на здравето извън случаите на чл. 128 и чл. 129 от НК.

Видно от заключението по изготвената  авто-техническа експертиза, скоростта на движение на мотоциклет „Кавазаки" преди ПТП е била около 62 км/ч. Скоростта на движение на лек автомобил „Опел" към момента на удара е била около 21 км/ч. Опасната зона за мотоциклет „Кавазаки" при скоростта му на движение е била около 44 м. Мястото на удара е в лентата за движение на мотоциклета между челната му част и дясната странична повърхност на автомобила. Водачът на „Опел" е предприел пресичане на лентата за движение на мотоциклета без да спре и да го пропусне. В момента на възприемане на опасността от водача на мотоциклета същият се е намирал на 33 м от мястото на удара. В този момент автомобилът е бил на 12,4 метра от геометричното му разположение към момента на удара. Според предприетите действия от водача на „Опел" следва, че лекият автомобил „Опел" е навлязъл в опасната зона за спиране на мотоциклета „Кавазаки". Водачът на „Кавазаки" е нямал техническата възможност да предотврати ПТП. Водачът на л.а."Опел" е имал техническата възможност да предотврати ПТП, като спре на мислената лява ограничителна линия на лентата за движение на мотоциклета и го изчака, а след преминаването му извърши маневрата завой наляво. Опасната зона за спиране на мотоциклета при 50 км/ч е около 32 метра. Водачът на мотоциклета е имал техническата възможност да предотврати ПТП при скорост на движение от 50 км/ч и същите действия на двамата водачи. Техническите причини довели до възникването на ПТП са, от една страна, навлизането на лек автомобил „Опел" в опасната зона за спиране на мотоциклета „Кавазаки" и отнемането на предимството на мотоциклета, а от друга - движението на мотоциклета със скорост над максимално разрешената за населено място. Технически правилно е при пресичане на лентата за движение на мотоциклета, водачът на „Опел" да спре и да го пропусне, а след това да завие на ляво. Технически правилно е водачът на мотоциклета да се движи със скорост от 50 км/ч и по-ниска от нея.

Видно от  изготвената експертиза за оценка на имуществени щети, стойността на нанесените щети на лек автомобил „Опел Вектра" към момента на ПТП възлиза на 935,32 лева, а тези на мотоциклет „Кавазаки" на 4887 лева.

Подсъдимият Г. е български гражданин, със средно  образование, вдовец, неосъждан.

Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото гласни и писмени доказателства, преценени както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Съдът дава вяра на събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, а именно свидетелските показания. Всички те преценени поотделно и в тяхната съвкупност са безпротиворечиви и взаимнодопълващи се,  кореспондират с доказателствения материал по делото. Съдът кредитира и останалите събрани в хода на досъдебното производство писмени доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото, предявени на страните в хода на съдебното следствие и неоспорени от тях.

Въз основа на приетото за установено от фактическа страна,  съдът направи следните правни изводи:

С   деянието   изложено   във     фактическата  обстановка,  подс. Г. е  осъществил състава на престъплението по чл. 343 ал. 1 буква Б предл. 2 вр. чл. 342 ал. 1 от НК, тъй като на  21.09.2015г. в гр.Сливен, на кръстовището на бул. "Бургаско шосе" и бул. "Янко Сакъзов", при управление на МПС - лек автомобил "Опел Вектра" с рег. № СН 1593 АН, нарушил правилата за движение по пътищата, а именно:

чл. 25, ал. 1 ЗДвП "Водач на пътно превозно средство, който ще предприеме каквато и да е маневра, като например... да се отклони надясно или наляво по платното за движение, в частност за да... завие надясно или наляво за навлизане по друг път или в крайпътен имот, преди да започне маневрата, трябва да се убеди, че няма да създаде опасност за участниците в движението, които се движат след него, преди него или минават покрай него, и да извърши маневрата, като се съобразява с тяхното положение, посока и скорост на движение."; чл. 37, ал. 1 ЗДвП „При завиване наляво за навлизане в друг път водачът на завиващото нерелсово пътно превозно средство е длъжен да пропусне насрещно движещите се пътни превозни средства” и чл. 47 ЗДвП „Водач па пътно превозно средство, приближаващо се към кръстовище, трябва да се движи с такава скорост, че при необходимост да може да спре и да пропусне участниците в движението, които имат предимство." и по непредпазливост причинил средна телесна повреда на И.А.К., ЕГН: ********** ***, изразяваща се в тежка съчетана травма със засягане на главата, гърдите и крайниците, довела до „разстройство на здравето, временно опасно за живота"; многофрагментно счупване на лъчевата кост на лявата ръка, довело до „трайно затрудняване движенията на левия горен крайник"; многофрагментно счупване на бедрената кост на левия крак, довело до "трайно затрудняване движенията на левия долен крайник"; счупване на латералния малеол на глезенната става на десния крак, довело до „трайно затрудняване движенията на десния долен крайник".

Деянието е извършено  непредпазливо, подсъдимият не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди.

При определяне вида и размера на наказанието съдът се съобрази с всички индивидуализиращи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът отчете  чистото съдебно минало на подсъдимия, а отегчаващи не бяха констатирани.

В този случай съдът намира, че са налице условията за прилагане на чл. 78 а от НК, тъй като за извършеното престъпление закона предвижда наказание лишаване от свобода до 3 години или пробация. Подсъдимият не е осъждан за престъпление от общ характер и не е освобождаван от наказателна отговорност по този ред. Предвид това съдът след като призна подсъдимия Г.   за виновен, го освободи от наказателна отговорност и му наложи административно наказание глоба в размер на  1000 лв.

Съдът счете, че така определеното наказание е достатъчно, справедливо и съответно на извършеното от подсъдимия деяние, като същото ще изиграе, както своята превъзпитателна и предупредителна роля по отношение на подсъдимия, за да коригира противоправното си поведение, така и че ще бъдат постигнати останалите цели на наказанието, визирани в чл. 36 от НК. Съдът счете, че не е необходимо да лишава подсъдимия Г. от право да управлява МПС.

Съгласно правилата на процеса съдът осъди подсъдимия Г.   да заплати направените по делото разноски в размер на  506 лв., по  сметка на ОД МВР-Сливен.  

Ръководен от горе изложените съображения съдът постанови присъдата.

 

        РАЙОНЕН СЪДИЯ: