П Р О Т О К О Л

Гр.Сливен, 19.01.2018 г.

 

СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, наказателно отделение – ІV-ти наказателен състав в публично съдебно заседание на деветнадесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЦАНКА НЕДЕЛЧЕВА

 

При участието на секретаря ГАЛИНА ПЕНЕВА и в присъствието на прокурора ТАТЯНА ЕНЕВСКА сложи на разглеждане докладваното от р. съдия НОХД № 1702 по описа за 2017 г.

 

На именното повикване в 09,00 часа се явиха:

……………………………………………………………………………...

Съдът вписа окончателния вид на споразумението, а именно:

Подсъдимият Д.П.Г. със снета по делото самоличност се ПРИЗНАВА ЗА ВИНОВЕН в това, че: На 24.01.2017 г. в гр.Сливен, по ул.Георги Икономов до заведение „Пещерата”, управлявал МПС – лек автомобил „Алфа Ромео” с рег.№ ..., след употреба на наркотични вещества – метамфетамин и тетрахидроканабинол, установено по надлежния ред със съдебно-химическа експертиза № 1081/2017 г. на ВМА София – престъпление по чл.343б, ал.3 от НК.

На подсъдимия Д.П.Г. за извършеното от него деяние на основание чл.343б, ал.3, вр.чл.55, ал.1, т.1 от НК, се налага наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.

На основание чл.55, ал.3 от НК не се налага кумулативно предвиденото наказание „ГЛОБА”.

На подсъдимия Д.П.Г. на основание чл.343Г от НК, се налага наказание „Лишаване от право да управлява МПС” за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Вещественото доказателство по делото: драгчек 3000, запечатан в плик с лепенка № Б2234 на ОД МВР Сливен, прикрепен към кориците на ДП, се ОТНЕМА в полза на Държавата и след влизане на споразумението в сила да се унищожи като вещ без стойност.

Подсъдимият Д.П.Г. се задължава да заплати направените на досъдебното производство разноски в размер на 462,28 лева (четиристотин шестдесет и два лева и двадесет и осем стотинки) в полза на бюджета на държавата по сметка на ОДМВР – Сливен.

На основание чл.384, вр.чл.381, ал.6 от НПК подсъдимият Д.П.Г. декларира, че се отказва от съдебното разглеждане на делото по общия ред, както и че е подписал доброволно споразумението и е запознат с последиците му.

 

С П О Р А З У М Е Л И   С Е:

 

ПРОКУРОР:                                  ПОДСЪДИМ:

/ Татяна Еневска /                        / Д.Г. /

 

ЗАЩИТНИК:                      

/ адв.Е.М. /

 

Съдът, след като се увери, че постигнатото споразумение за прекратяване на наказателното производство е съобразено с всички изисквания на чл. 382, ал.7 от НПК и не противоречи на закона и морала

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОДОБРЯВА споразумението, постигнато между защитника на подсъдимия Г. ***, така както е описано по-горе, като непротиворечащо на закона и морала.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 1702/2017 г. по описа на СлРС.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за одобряване на споразумението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

Протоколът се изготви в с.з.

Заседанието по делото се закри в 09,20 часа.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

                                                            СЕКРЕТАР: