МОТИВИ към ПРИСЪДА №28/22.02.2016г. по НОХД №1889/2015г., изготвени на 10.03.2016г.

 

         С. районна прокуратура е внесла обвинителен акт против подсъдимия Я.В.Т. за престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.26, ал.1 от НК и за престъпление по чл.345, вр. чл.26, ал.1 от НК.

В съдебно заседание подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и заяви, че желае делото да се разгледа по реда на глава 27 от НПК, съкратено съдебно следствие. Представителят на РП- С. изрази становище, че няма пречка делото да бъде разгледано по реда на съкратеното съдебно следствие.

         Съдът прецени, че са спазени изискванията на разпоредбите на чл.370 и следващите от НПК и при предварителното изслушване на страните разясни на подсъдимия правата по чл.371 от НПК, след което с определение обяви, че ще ползва самопризнанието му при постановяване на присъдата, без да събира доказателства за фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт.

         В съдебно заседание подс. Т. се признава за виновен. Разкайва се и моли съда лично и чрез защитника си да му наложи справедливо наказание  при условията на чл.55 от НК.

         Представителят на РП- С. поддържа обвинението като го счита за доказано по безспорен начин. Предлага на подс. Т. да се наложи за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.26, ал.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ години, което да се редуцира с 1/3 и редуцираното наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ЧЕТИРИ месеца да се изтърпи ефективно при СТРОГ режим в затворническо общежитие от закрит тип. За второто престъпление по чл.345, вр. чл.26, ал.1 от НК предлага на подсъдимия да се наложи наказание „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ месеца, което да се редуцира на основание чл.58А, ал.1 от НК с една трета. Предлага да се определи на подсъдимия едно общо наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ЧЕТИРИ месеца, което той да изтърпи при първоначален СТРОГ режим в затворническо общежитие от ЗАКРИТ тип. На основание чл.68, ал.1 от НК предлага да се приведе в изпълнение наложеното на подсъдимия Т. наказание по НОХД №389/2015г. на Ямболски районен съд „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ години.

 

         ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

От събраните по делото доказателства съдът прие за установена следната фактическа обстановка:

Подсъдимият Т. бил безработен и живеел в гр. Я.. На 27.07.2015г. той взел лек автомобил марка „Опел Вектра” с рег. №… от свой приятел, св. М.Д.С. Този автомобил бил собственост на бащата на св. Славов- Д.П.Р. Подсъдимият имал намерение да дойде до гр. С., за да зареди гориво от някоя бензиностанция, но да не го заплаща. За целта подс. Т. взел от гаража си регистрационни табели със софийска регистрация №…, които били на бракуван автомобил. Малко преди да влезе в гр. С. той сменил оригиналните регистрационни табели на лекия автомобил „Опел Вектра” с тези със софийска регистрация. След това отишъл до бензиностанция „Еко”, намираща се в съседство с Хипермаркет „Билла”. Подс. Т. заредил гориво, след което се качил на автомобила и без да плати напуснал района на бензиностанцията.

На 30.07.2015г. подсъдимият Т. помолил свой приятел, св. К.Д.А да му услужи за няколко часа с автомобила си марка „Мицубиши Паджеро” с рег. №…, собственост на майка му- Р.Н.Д. Подсъдимият отново пристигнал в гр. С., сменил оригиналните табели с тези със софийска регистрация, след което отишъл на бензиностанция „Еко”, намираща се в гр. С. на ул. „Банско шосе” в близост до КАТ- С.. Той заредил гориво, след което напуснал района на бензиностанцията без да плати. Св. А.Д.Г., управител на двете бензиностанции „Еко” прегледал записите от охранителните камери и установил, че извършителят е едно и също лице, което използва различни автомобили с еднакви регистрационни номера. След това сигнализирал органите на полицията и предал записите от камерите. На 11.08.2015г. около 22,30 часа подс. Т. с лек автомобил „Фолксваген Поло” с рег. №…, собственост на приятеля му С.А.А. отново пристигнал в гр. С.със сменени регистрационни табели и се насочил към бензиностанция „Шел”, намираща се на изхода на гр. С, на ул. „Новозагорско шосе” №37. По отработената от него схема той отново заредил бензин, след което се качил на автомобила и заминал без да заплати. На 27.08.2015г. отново с автомобила на св. С.А. „Фолксваген Поло” с рег. №.. подсъдимият отишъл на бензиностанция „Еко” на бул. „Банско шосе” и заредил бензин без да плати.

На 30.08.2015г. подс. Т. отново пристигнал в гр. С. с лек автомобил „Рено Лагуна”, който бил негова собственост и бил решил да го остави на пункт за вторични суровини. Колата имала проблеми с двигателя и моторът прекъснал точно до бензиностанция „Еко”, намираща се до хипермаркет „Билла”. Подсъдимият Т. избутал автомобила до една от колонките на бензиностанцията с цел да отстрани проблема. Бил забелязан обаче от управителя на бензиностанцията, св. А.Г., който от охранителните камери знаел как изглежда извършителя на трите кражби на бензин от бензиностанции „Еко”. Св. Г. позвънил на дежурния в РУ на МВР- С.На място бил изпратен екип на РПУ- С, сред които бил и св. И.Т.С. Служителите на реда установили самоличността на подсъдимия и той бил отведен в Районното управление на полицията. Подсъдимият признал за извършените от него деяния и изяснил механизма им.

         По делото е изготвена съдебно- оценителна експертиза, от заключението на която е видно, че стойността на горивото, предмет на инкриминираното деяние възлиза на сумата от 342,11 лева.

         По делото са изготвени и три съдебно- технически експертизи, от заключенията на които е видно, че са  разпечатани на хартиен носител снимки от записите на охранителните камери на бензиностанции „Еко” и „Шел”.

        

ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛОТО:

         Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на свидетелските показания на свидетелите И.С, С.Д, С.А, П. Г., Б.Т, К.Д, М.Р, А.Г. и Х.И. протоколите за доброволно предаване, както и от заключенията на вещите лица по изготвените съдебно- оценителна и съдебно- технически експертизи, взети в тяхната съвкупност и поотделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото.

         Съдът дава вяра на показанията на разпитаните по делото свидетели С, С.Д, С.А, П Г., Б.Т, К.Д, М.Р, А.Г. и Х.И., тъй като същите са последователни, безпротиворечиви и се подкрепят от останалия събран по делото доказателствен материал.

         Съдът кредитира всички писмени доказателства, събрани в хода на наказателното производство и присъединени към доказателствения материал по реда на чл.283 от НПК.

         Съдът кредитира и приложените по делото веществени доказателства, тъй като същите са относими към предмета на делото и кореспондират с останалите, събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира и заключенията на вещите лица по изготвените съдебно- оценителна и съдебно- технически експертизи, тъй като те не бяха оспорени от страните, а съдът няма основание да се съмнява в добросъвестността и професионалната компетентност на експертите.

 

Въз основа на така установената фактическа обстановка съдът направи следните ПРАВНИ ИЗВОДИ:

         С деянието си подс. Т. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъплението „Кражба” по чл.195, ал.1, т.4 вр. чл.26, ал.1 от НК, затова че в периода от 27.07.2015г. до 27.08.2015г. в гр. С, в условията на продължавано престъпление като използвал моторни превозни средства- лек автомобил „Мицубиши Паджеро” с рег. №… собственост на Р.Н.Д от гр. Я., лек автомобил „Фолксваген Поло” с рег. №….- собственост на С.А.А от гр. Я и лек автомобил „Опел Вектра” с рег. №…- собственост на Д.П.Р от гр. Я. извършил кражба на чужди движими вещи- 42,888 литра дизелово гориво на стойност 99,93 лева; 43,540 литра гориво- бензин А 95Н економи на стойност 100,58 лева и 46,182 литра гориво бензин А 95 Н економи на стойност 101,60 лева собственост на „ЕКО Ойл 214” ЕООД с МОЛ А.Д.Г. и 14,652 литра гориво- бензин „V P Nitro + R 100, на стойност 40 лева, собственост на „ШЕЛ България” ЕАД- Сливен с МОЛ Х.Д.И. ***, всичко на обща стойност 342,11 лева.

         Деянието е извършено от подс. Т. с пряк умисъл, тъй като той е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Той е знаел, че като зарежда гориво в различните ползвани от него автомобили и не заплаща цената му във всяка една от трите бензиностанции извършва деянието „Кражба”. Наясно е бил, че по този начин, извършвайки деянието ще увреди собствениците на тези бензиностанции, но въпреки това го е извършил и ги е  увредил.

Съдът счита, че авторството на деянието се установи по несъмнен начин от събраните по делото доказателства. Видно е, че подс. Т. е извършил деянието, тъй като показанията на разпитаните свидетели са безпротиворечиви, взаимно допълващи се и се подкрепят от писмените доказателства по делото.

Отделните деяния осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, т. е. извършил е деянията в условията на продължавано престъпление съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от НК.

Подс. Т. е осъществил от обективна и субективна страна с деянията си на 27.07.2015г., 30.07.2015г. и 11.08.2015г. и престъплението по чл.345, вр. чл.26, ал.1 от НК, затова че на 27.07.2015г., 30.07.2015г. и 11.08.2015г. в гр. С си служил с контролни знаци- регистрационни табели с №…, издадени за друго МПС като деянието е осъществено при условията на продължавано престъпление.

Това деяние той също е извършил с пряк умисъл, тъй като е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е и е искал настъпването на общественоопасните му последици. Авторството на деянието е установено по несъмнен начин от събраните по делото доказателства. От показанията на св. А.Г. е видно, че той го е разпознал на видеозаписите от охранителните камери, че използва различни автомобили с едни и същи табели, но с различен от оригиналния регистрационен номер, а именно №….. Това се доказва и от изготвените съдебно- технически експертизи, тъй като това се вижда от направените от тези записи разпечатки на хартиен носител.

Тези деяния също осъществяват поотделно един и същи състав на едно и също престъпление, извършени са през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите, т. е. извършил е деянията в условията на продължавано престъпление съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от НК.

         Причини, мотиви и условия за извършване на престъпленията съдът намира в ниската правна култура на подсъдимия Т., в стремежа му за облагодетелстване по непозволен от закона начин, както и неспазване императивните разпоредби на ЗДвП.

Като смекчаващи отговорността обстоятелства, съдът прие искреното му разкаяние и съдействието за разкриване на обективната истина по време на досъдебното производство.

         Съдът констатира отегчаващи отговорността обстоятелства, а именно лошите му характеристични данни, както и предишното осъждане.

При определяне вида и размера на наказанията, които следва да наложи на подс. Т. съдът се съобрази с принципите за законоустановеност и индивидуализация на наказанията. Съдът счете, че следва да определи наказанието му за извършеното престъпление по чл.195, ал.1, т.4, вр. чл.26, ал.1 от НК при условията на чл.54, ал.1 от НК, тъй като не са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, нито някое от изключително естество. Намира, че е най- подходящо това наказание да бъде „Лишаване от свобода” при превес на смекчаващите отговорността обстоятелства в размер близък до минималния, предвиден в закона за това престъпление, а именно „Лишаване от свобода за срок от ДВЕ години, както предлага прокурорът. Наказанието в този размер съдът счита за справедливо и отговарящо в максимална степен на обществената опасност на деянието и дееца и същото ще спомогне за постигане целите, както на генералната, така и на специалната превенция. Съдът на основание чл.58А, ал.1 от НК задължително следва да намали с 1/3 това наказание, а именно с ОСЕМ месеца, т. е. наказание „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ЧЕТИРИ месеца.

За второто престъпление по чл.345, вр. чл.26, ал.1 от НК съдът счете, че е най- подходящо на подс. Т. да се наложи наказание във вида, в който предлага прокурора, а именно „Лишаване от свобода” за срок от ШЕСТ месеца. Това наказание съдът счита, че ще изиграе своята роля за постигане целите на специалната и генералната превенция. Съдът на основание чл.58А, ал.1 от НК задължително следва да го намали с 1/3, а именно с ДВА месеца, т. е. „Лишаване от свобода” за срок от ЧЕТИРИ месеца.

Съдът счете, че е налице основание за определяне на подсъдимия на едно общо наказание, а именно най- тежкото от двете определени по- горе „Лишаване от свобода” за срок от ЕДНА година и ЧЕТИРИ месеца. Това наказание той следва да изтърпи в ЗАТВОР, защото то не е първото му осъждане на „Лишаване от свобода”. Ето защо, на основание чл.60, ал.1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража съдът определи общото наказание подс. Т. да изтърпи в ЗАТВОР, а на основание чл.61, т.2 от същия закон при първоначален СТРОГ режим.

От приложената по делото справка за съдимост е видно, че подс. Т. е бил осъден от Я районен съд с влязла в сила на 17.06.2015г. присъда по НОХД №389/2015г. по описа на съда като му е било наложено за извършено по чл.198, ал.1 от НК наказание „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ години, чието изпълнение на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено за изпитателен срок от ТРИ години. Видно е, че деянията по настоящото производство са извършени през този изпитателен срок, поради което на основание чл.68, ал.1 от НК съдът задължително следва да приведе в изпълнение отложеното наказание. Това наказание „Лишаване от свобода” за срок от ДВЕ години подс. Т. следва да изтърпи ОТДЕЛНО от определеното му по настоящото производство общо наказание. Приведеното в изпълнение наказание той следва да изтърпи в затворническо общежитие от ОТКРИТ тип на основание чл.59, ал.1 от ЗИНЗС, тъй като то е първото му осъждане на „Лишаване от свобода”, а на основание чл.61, т.3 от същия закон това следва да бъде при първоначален ОБЩ режим.

Съдът счете, че следва да се произнесе по приложените по делото веществени доказателства 4 бр. компакт дискове със записи от охранителни камери от бензиностанции „Еко” и „Шел” в гр. С. Тези дискове следва да се отнемат в полза на държавата и същите да се УНИЩОЖАТ като вещи без стойност.

С оглед правилата на процеса съдът осъди подс. Т. да заплати в полза на Държавата по сметка на ОД на МВР- С сумата от 73,95 лева, представляваща направени разноски по делото.

         Ръководен от гореизложеното съдът постанови присъдата си.

                                                       

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: