Р Е Ш Е Н И Е № 336

 

                                            Гр.Сливен, 21.04.2016 г.

 

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

 

   Сливенски районен съд, гражданско отделение, VІІ-ми състав в публично съдебно заседание на шести април, през две хиляди и шестнадесета година,в състав:

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мария Каранашева

 

при участието на секретаря Д.Н.

като разгледа докладваното гр.д.№ 2894 по описа за 2015 г.,

на Сливенски районен съд,

за да се произнесе, взе предвид следното:  

 

В исковата молба ищецът твърди, че в нощта на 7.11.2014 г. срещу 8.11.2014 г. е упражнявал дейност като таксиметров водач с личен автомобил такси Фолкваген Туран с рег. № СН 1303 ВН. Сочи се, че около 02.00 часа на 8.11.2014 г.,  ищеца се е придвижвал по бул.  Стефан Стамболов в посока Бургаско шосе и на кръстовището на бул. Стефан Стамболов с бул. Георги Данчев е видял  лек автомобил Мерцедес 190Е, който се придвижвал  по бул. Георги Данчев в посока от ресторант Хан Св. Георги към магазин Кауфланд в града. Твърди се, че водача на л.а. Мерцедес не е намалил скоростта, не е спрял и е навлязъл в кръстовището докато светофара е  светел в аварийно жълто и е следвало да пресече път с предимство. Твърди се, че ищеца е възприел, че водача на л.а. Мерцедес не е намалил, не е  спрял и не е пропуснал движещите се по пътя с предимство  леки автомобили, в случая ищеца. Ищеца намалил  рязко скоростта, за да избегне евентуален челен удар, но пътното платно било мокро и имало мъгла и едновременно с това  завил рязко, за да избегне удара между двата автомобила.  Твърди се, че  Мерцедеса е бил управляван от Д.  В.. Сочи се, че е изпратен екип на ЦНСМП, тъй като двамата участници в пътния инцидент се нуждаели от медицинска помощ. Водачите на леките автомобили били проверени за наличие на алкохол, като на В. показала 1,22 промила. Твърди се, че за посочения инцидент е образувано досъдебно производство, изготвена е химическа експертиза, която е констатирала наличието на алкохол в кръвта на В.  1,03 промила. Твърди се, че лек автомобил Мерцедес 190Е е имал валидно сключена застраховка Гражданска отговорност с ЗД Бул инс АД. Сочи се, че от страна на ЗД Бул инс АД е  изготвена оценка на щетите на Фолкваген Туран с рег. № СН 1303 ВН и въз основа на нея е изплатено застрахователно обезщетение в размер на 1413.89 лв. Твърди се, че нанесените имуществени вреди върху л.а.  Фолкваген Туран са в размер на 3654.77 лв. Сочи се, че в резултат на деянието на  В., ищеца е претърпял и неимуществени вреди, като е получил лека телесна повреда, контузия на главата със зачервяване на лявата ушна мида и сътресение на мозъка, в това число силни болки и страдания.

Поискано е, да бъде осъдено ответното дружество да заплати на ищеца сумата от 2240.88 лв., представляваща разликата от изплатеното от застрахователя обезщетение в размер на 1413.89 лв. и стойността на реално нанесените вреди, както и сумата от 2000 лв., представляваща стойността на претърпените от ищеца неимуществени вреди, а именно причинени болки и страдания, в резултат на травмите, които е получил от настъпването на ПТП  на 8.11.2014 г.

Поискано е,да бъдат присъдени на ищеца направените по делото разноски.

Съдът е квалифицирал така предявеният иск за имуществени вреди, като такъв с правно основание Параграф 23 от ПЗР на КЗ, влязъл в сила 1.01.2016 г., вр. чл. 226 от КЗ /отменен/.

Съдът е квалифицирал така предявеният иск за неимуществени вреди, като такъв с правно основание Параграф 23 от ПЗР на КЗ, влязъл в сила 1.01.2016 г., вр. чл. 226, ал. 1 от КЗ /отменен/.

Указано е на ищеца, че доказателствената тежест по отношение на твърденията му за претърпени имуществени вреди в размер на 3654.77 лв., причинната връзка между претърпените имуществени вреди и настъпилото ПТП, факта че вина за настъпилото ПТП има Д.В., е негова.

Указано е на ищеца, че доказателствената тежест по отношение на твърденията му, че са му причинени неимуществени вреди, а именно контузия на главата със зачервяване на лява ушна мида и сътресение на мозъка, както и силни болки и страдания в резултат на настъпилото на 8.11.2014 г.  ПТП,причинната връзка между настъпилото ПТП и причинената лека телесна повреда, времетраенето на претърпените болки и страдания, е негова.

В едномесечния срок за отговор, отговор от ответника е постъпил.

В отговора е заявено, че ответника е уведомен за настъпилото застрахователно събитие и съответно е изплатил на ищеца сумата от 1413.89 лв. Твърди се, че претендираната с исковата молба сума от 2240.88 лв. е силно завишена и не отговаря на действителния размер на щетите. Оспорен е иска за неимуществени вреди като завишен и не отговаря на действително претърпените неимуществени вреди. Признава се обстоятелството, че между ЗД Булинс АД и виновния водач на л.а. Мерцедес 190 Е ДК№ СН 3583 АК Диан В. е налице застрахователно правоотношение. Оспорен е факта, че има причинно следствена връзка между ПТП и  телесните  травми на ищеца, като се твърди, че в представената съдебно медицинска експертиза, няма данни за наличие на травми. Твърди се съпричиняване от страна на пострадалия, който е пътувал в автомобила, без поставен предпазен колан.

Указано е на ответника, че доказателствената тежест по отношение на твърдението му за съпричиняване, а именно, че водача И.Б. е пътувал в автомобила, без поставен  предпазен колан, е негова.

В едномесечния срок за отговор, обратен иск е предявен от ЗД Бул инс АД срещу Д.В.В.. В обратния иск е поискано, да бъде осъден Д.В. *** АД сумата от 2240.88 лв. за имуществени вреди, сумата от 1413.89лв за изплатено застрахователно обезщетение и сумата от 2000 лв., представляваща обезщетение за неимуществени вреди.

Съдът е квалифицирал три предявени иска от ЗД Бул инс АД, като регресни искове за застрахователна отговорност срещу причинителя на вредата.

 В едномесечния срок за отговор, отговор по предявените обратни искове от Д.В.В., не е постъпил.

В съдебно заседание ищецът, чрез адв.пълномощника си Д., молят да бъдат уважени предявените два осъдителни иска в пълен размер.

В съдебно заседание ЗД Бул инс ЕАД, редовно призовани представител не се явява. В писмено становище молят да бъдат отхвърлени предявените два осъдителни иска и да им бъдат присъдени направените по делото разноски.

В съдебно заседание ответникът по обратния иск Д.В., редовно призован не се явява, не взема становище по предявените срещу него осъдителни искове.

             Съдът на основание чл.235, ал.2 от ГПК  след като обсъди становището на страните и представените и приети по делото писмени  и гласни доказателства, намира за установено от фактическа страна следното:

 

От справка за сключена застраховка Гражданска отговорност за лек автомобил СН 3583 АК се установява, че е имал сключена застраховка Гражданска отговорност за периода от 07.10.2014 г. до 07.10.2015 г.

На 08.11.2014 г. е съставен АУАН на Деян В.В. за това, че на 08.11.2014 г. около 02.10ч. в гр. Сливен, движейки се по бул. Георги Данчев, на кръстовището с бул. Стефан Стамболов, управлява лек автомобил Мерцедес 190Е с рег. № СН 3583 АК, след употреба на алкохол, установено с техническо  средство Дрегер Алкотест, с концентрация на алкохол 1,22 промила в издишания от водача въздух. Издаден е талон за медицинско изследване и образец № 2.

На 08.11.2014 г. е издаден констативен протокол за ПТП с пострадали лица, като в протокола е описано, че участник № 1 е Деян В.В., който е управлявал  Мерцедес 180 Е с рег. № СН 3583 АК, управляван от Деян В., по отношение на лекия автомобил има сключена гражданска отговорност в Бул Инс АД, валидна от 07.10.2014 г. до 06.10.2015 г. В графа- участник № 2 е посочено И.Н.Б., който е управлявал лек автомобил Фолксваген Туран с рег. № СН 1303 ВН. За видими щети по МПС-та е посочено – участник №1 предна част на автомобила и задна дясна врата, участник № 2 – предна част – преден ляв калник, предната и задна лява врата, задната броня. В обстоятелства и причини за ПТП е отразено, че участник № 3 е отнел предимството на движещия се по път с предимство участник № 2, след което двата автомобила се сблъскват.

Не се оспорва, а изрично се признава от ответника по първоначалния иск, че между ЗД Бул Инс АД и Деян В.В. е имало сключена валидна застраховка Гражданска отговорност.

На 10.11.2014 г. е издадено съдебно медицинско удостоверение на И.Н.Б., от което се установяват болки в областта на лявата половина на главата, в областта на лявото слепоочие и лявата половина на челото, като болките се засилват при опипване с ръка и при раздвижване на главата.

На 17.11.2014 г. е издаден болничен лист на И.Н.Б. от МЦ Д-р Миркович за 14 дни болнични при режим на лечение – домашен.

От опис на претенция, издадена от ЗД Бул Инс АД се установява, че са конкретно посочени увредените при ПТП части на автомобила.

От извлечение по сметка на И.Н.Б. се установява, че на 10.02.2015 г. е преведена от ЗД Бул Инс АД сумата от 1413.89 лв. по щета 14963434000134.

С постановление за прекратяване на наказателно производство от 24.04.2015 г. е прекратено наказателното производство водено срещу Деян В.В. за управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, като е посочено, че В. е управлява л.а. с концентрация на алкхол 1.02 на хиляда.

От показанията на свидетеля Съръиванов се установява, че докато е управлявал автомобила си по бул. Георги Данчев е чул по радиостанцията за станалото ПТП с колегата му И.Б.. От показанията му е видно, че когато е пристигнал Б. е бил отвън и е казал, че чувства силни болки в главата и не чува с едното ухо. От показанията му се установява, че след ПТП-то Б. не е можел да се справя с някои от дейностите по ремонт на автомобила, понякога получава главоболие. От показанията му е видно, че въздушните възглавници откъм страната на шофьора са били отворени, което означава, че удара е тежък, защото аербеците са конструирани да се отварят при силен удар.

От показанията на свидетеля Тодоров се установява, че вследствие на удара, колата управлявана от Б. е навлязла в насрещното движение, аербеците й са били отворени. Б. е бил с поставен колан и се е оплаквал от болки в ухото и  главата. От показанията му е видно, че след ПТП-то Б. не е управлявал лекия си автомобил около месец – два, а след връщането му на работа, около месец – два се е оплаквал от главоболие.

От назначената и изпълнена съдебна автотехническа експертиза се установява, че стойността на нанесените щети на Фолксваген Туран на новите части е в размер на 2617.57 лв., стойността на материалите – 182 лв., стойността на труда за възстановяване – общо 855.20 лв.. В заключението е отразено, че общата стойност на нанесената щета е сума от стойностите на новите части, труд и материали, в размер на  3654.77 лв.

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената, изпълнена и приета по делото съдебна автотехническа експертиза, като обективно, безпристрастно и компетентно извършена.

От назначената и изпълнена съдебно медицинска експертиза се установява,ч е в резултат на ПТП-то Б. е получил автомобилна травма, изразяваща се в лявата половина на главата, в областта на слепоочието и лявата ушна мида, с наличието на болезнен травматичен оток на меките тъкани и данни за лекостепенно сътресение на мозъка, без изпадане в пълно безсъзнателно състояние. В заключението е посочено, че полученото от ищеца сътресение на мозъка му е причинило  временно разстройство на здравето, не опасно за живота. Последствията от лекостепенно сътресение на мозъка при нормален ход на оздравителните процеси и стриктно спазване на предписани хигиенно диетичен режим, отзвучават в рамките на 20-30 дни. В заключението е отразено, че е налице пряка причинно следствена връзка между  причинените увреждания и претърпяното ПТП.

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената, изпълнена и приета по делото съдебна  медицинска експертиза, като обективно, безпристрастно и компетентно извършена.

От назначената и изпълнена комплексна съдебно медицинска и автотехническа експертиза се установява, че съгласно данните за извършен оглед на автомобила от експертната комисия на ЗД Бул Инс АД е предвиден за подмяна предпазния колан на предна лява седалка /седалката на водача/, което означава, че е задействан газогенератора и обосновано може да се предположи, че пострадалия е бил с предпазен колан. В заключението е отразено, че според анализа на ударния процес и движението на автомобилите в момента и след удара, доминиращо е движението на тялото на водача на ляво, към лявата врата и това направление на движение не би могло да бъде ограничено от поставения предпазен колан. В заключението е отразено, че уврежданията по тялото и в областта на главата са в резултат на ударен процес в лявата врата, изразяващи се в контузия в лявата половина на главата, в областта на слепоочието и лявата ушна мида, с наличие на болезнен травматичен оток на меките тъкани и данни за лекостпенно сътресение на мозъка без изпадане в пълно безсъзнателно състояние. В заключението е отразено, че описаните увреждания биха се получили независимо от обстоятелството дали водача е бил с предпазен колан или не.

Съдът кредитира изцяло заключението на назначената, изпълнена и приета по делото комплексна съдебна  медицинска  и автотехническа кспертиза, като обективно, безпристрастно и компетентно извършена.

            Съдът приема горната фактическа обстановка като ясна и непротиворечива от  събраните писмени и гласни доказателства, назначените и изпълнени по делото съдебно комплексна авто-техническа и медицинска експертиза, съдебно медицинска експертиза и съдебно психологическа експертиза,  са непротиворечиви и кореспондират помежду си.

             Въз основа на така приетата за установена фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи.

По предявения иск с правно основание чл.226,ал.1 от КЗ за причинени неимуществени вреди вследстивие на нанесени телесни повреди на  И.Н.Б. е получил автомобилна травма (травма в салона на лекия автомобил на мястото на водача), изразяваща се в контузия  в лявата половина на главата, в областта на слепоочието и лявата ушна мида, с наличието на болезнен травматичен оток на меките тъкани и данни за лекостепенно сътресение на мозъка, без изпадане в пълно безсъзнателно състояние,както и болки в главата за сумата от 2 000 лв. Съгласно разпоредбата на чл.226, ал.1 от КЗ увреденият, спрямо който застрахования е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя. Безспорно се установи по делото, че ПТП-то е настъпило на 8.11.2014 г. Установи се, че виновния за ПТП-то водач Д.В. е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В., както и причинната връзка между настъпилото ПТП и причинения вредоносен резултат. В съставения протокол за ПТП са описани причините за настъпването на ПТП-то и посочването на виновния водач - В.. Установи се, че В. е управлявал автомобил, който е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Безспорно се доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В.. Доказаха се в производството и причинените увреждания на ищеца се изразяват  във автомобилна травма (травма в салона на лекия автомобил на мястото на водача), изразяваща се в контузия в  лявата половина на главата, в областта на слепоочието и лявата ушна мида, с наличието на болезнен травматичен оток на меките тъкани и данни за лекостепенно сътресение на мозъка, без изпадане в пълно безсъзнателно състояние.. В заключението на назначената и приета по делото съдебно медицинска експертиза е посочено, че контузиите са причинили болки на ищеца, които са отшумели за период от 20 до 30 дни. В производството се доказа от показанията на свидетелите Съръиванов и Тодоров, че месец два след ПТП Б. е споделял, че изпитва силни болки в главата и не може да чува с лявото ухо.

Безспорно се установи по делото, че вследствие на ПТП-то на ищеца Б. са причинени гореописаните телесни увреждания, търпял е болки и страдания около месец. Съдът приема, че ще следва да се присъди на Б. обезщетение за неимуществени вреди в размер на 2000 лв.

По направеното възражение за съпричиняване, съдът приема възражението за неоснователно.Безспорно се установи в производството, че ищецът е бил с поставен предпазен колан/ от комплексната съдебно автотехническа и медицинска експертиза и се е движил по път с предимство, като ответника не е спази знака, че излиза на път с предимство и е отнел предимството на ответника. От назначената и изпълнена комплексна съдебно медицинска експертиза, се установи че Б. е бил с поставен предпазен колан

По предявения иск с правно основание чл.226,ал.1 от КЗ за причинени имуществени вреди вследстивие на  настъпилото ПТП в размер на 2240.88лв. Съгласно разпоредбата на чл.226, ал.1 от КЗ увреденият, спрямо който застрахования е отговорен, има право да иска обезщетението пряко от застрахователя. Безспорно се установи по делото, че ПТП-то е настъпило на 8.11.2014 г. Установи се, че виновния за ПТП-то водач Д.В. е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В., както и причинната връзка между настъпилото ПТП и причинения вредоносен резултат. В съставения протокол за ПТП са описани причините за настъпването на ПТП-то и посочването на виновния водач - В.. Установи се, че В. е управлявал автомобил, който е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Безспорно се доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В.. Доказаха се в производството и причинените имуществени вреди на Б. са в размер  3654.77лв.ЗД Бул инс ЕАД е заплатило по сметка на Б. застрахователно обезщетение в размер на 1413.89 лв.Останали са неизплатени от застрахователя имуществени вреди, причинени на Б. в резултата на ПТП в размер на 2240.88лв, поради което и предявения иск ще следва да бъде уважен изцяло като основателен и доказан.

По претенцията за направените по делото разноски на осн.чл. 78 ал.1 от ГПК следва да се присъдят на ищеца разноски в размер на 1009.64лв. представляващи заплатена държавна такса, депозити за експертизи, както и адвокатско възнаграждение, съразмерно на уважената част от исковете.

По предявения обратен иск по чл.227, т.1 от КЗ от ЗД Бул инс ЕАД срещу Д.В.В. за заплащане на сумата от 1413.89лв, представляваща заплатено от ЗД Бул инс ЕАД на И.Б. за причинени имуществени вреди, в резултат на настъпилото на 8.11.2014г. ПТП.Безспорно се установи по делото, че ПТП-то е настъпило на 8.11.2014 г. Установи се, че виновния за ПТП-то водач Д.В. е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В., както и причинната връзка между настъпилото ПТП и причинения вредоносен резултат.Установи се в производството, че В. е управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1.02 на хиляда В съставения протокол за ПТП са описани причините за настъпването на ПТП-то и посочването на виновния водач - В.. Установи се, че В. е управлявал автомобил, който е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Безспорно се доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В.. Доказаха се в производството и причинените имуществени вреди на Б. са в размер  3654.77лв.ЗД Бул инс ЕАД е заплатило по сметка на Б. застрахователно обезщетение в размер на 1413.89 лв., поради което и предявения         обратен иск за заплащане на изплатено застрахователно обезщетение в размер на 1412.89лв следва да бъде уважен като основателен и доказан.

По предявения обратен иск по чл.227, т.1 от КЗ от ЗД Бул инс ЕАД срещу Д.В.В. за заплащане на сумата от 2240.88лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на настъпилото на 8.11.2014г. ПТП.Безспорно се установи по делото, че ПТП-то е настъпило на 8.11.2014 г. Установи се, че виновния за ПТП-то водач Д.В. е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В., както и причинната връзка между настъпилото ПТП и причинения вредоносен резултат.Установи се в производството, че В. е управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1.02 на хиляда В съставения протокол за ПТП са описани причините за настъпването на ПТП-то и посочването на виновния водач - В.. Установи се, че В. е управлявал автомобил, който е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Безспорно се доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В.. Доказаха се в производството и причинените имуществени вреди на Б. са в размер  3654.77лв.ЗД Бул инс ЕАД е заплатило по сметка на Б. застрахователно обезщетение в размер на 1413.89 лв., но не е изплатило 2240.88лв, представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди, в резултат на настъпилото на 8.11.2014г. ПТП, поради което и предявения обратен иск за заплащане на следва да бъде уважен като основателен и доказан.

По предявения обратен иск по чл.227, т.1 от КЗ от ЗД Бул инс ЕАД срещу Д.В.В. за заплащане на сумата от 2000лв, представляваща обезщетение за причинени неимуществени вреди, в резултат на настъпилото на 8.11.2014г. ПТП.Безспорно се установи по делото, че ПТП-то е настъпило на 8.11.2014 г. Установи се, че виновния за ПТП-то водач Д.В. е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В., както и причинната връзка между настъпилото ПТП и причинения вредоносен резултат.Установи се в производството, че В. е управлявал лек автомобил с концентрация на алкохол в кръвта 1.02 на хиляда В съставения протокол за ПТП са описани причините за настъпването на ПТП-то и посочването на виновния водач - В.. Установи се, че В. е управлявал автомобил, който е имал сключена застраховка Гражданска отговорност със ЗД Бул инс ЕАД, която е действала към момента на настъпването на ПТП-то. Безспорно се доказа в производството, че ПТП-то е настъпило в резултат на поведението на В.. Доказаха се в производството и причинените неимуществени вреди на Б., които са в размер  2000лв., поради което и предявения обратен иск за заплащане на обезщетението за неимуществени вреди, следва да бъде уважен като основателен и доказан.

            По претенцията за присъждане на направените по делото разноски на основание чл.78, ал.1 от ГПК за присъждане на разноски по обратните искове на ЗД Бул инс ЕАД следва да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 926.19лв.

            Така мотивиран,СлРС

 

                                                                            Р Е Ш И :

       

ОСЪЖДА ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482  на основание чл. 226, ал. 1  КЗ  ДА ЗАПЛАТИ НА И.Н.Б., ЕГН **********,*** сумата от 2000 лв. /две хиляди лева/, представляваща  обезщетение за претърпени неимуществени вреди болки и страдания, в резултат на настъпилото ПТП, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на ПТП-то-8.11.2014г. до окончателното изплащане на задължението

ОСЪЖДА ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482  на основание чл. 226, ал. 1  КЗ  ДА ЗАПЛАТИ НА И.Н.Б., ЕГН **********,*** сумата от 2240.88 лв. /две хиляди двеста и четиридесет лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща  обезщетение за претърпени имуществени вреди, в резултат на настъпилото ПТП, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на ПТП-то-8.11.2014г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА Д.В.В., ЕГН ********** *** на основание чл. 227, т.1  КЗ  ДА ЗАПЛАТИ НА ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482  сумата от 1413.89 лв. / хиляда четиристотин и тринадесет лева и осемдесет и девет стотинки/, представляваща   изплатено застрахователно обезщетение за претърпени имуществени вреди, в резултат на настъпилото ПТП, ведно със законната лихва върху главницата, считано от датата на  изплащане на обезщетението 10.02.2015г. до окончателното изплащане на задължението

ОСЪЖДА Д.В.В., ЕГН ********** *** на основание чл. 227, т.1  КЗ  ДА ЗАПЛАТИ НА ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482  сумата от 2240.88лв. /две хиляди двеста и четиридесет лева и осемдесет и осем стотинки/, представляваща   обезщетение за претърпени имуществени вреди от И.Б., в резултат на настъпилото ПТП, ведно със законната лихва върху главницата, , считано от датата на ПТП-то-8.11.2014г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА Д.В.В., ЕГН ********** *** на основание чл. 227, т.1  КЗ  ДА ЗАПЛАТИ НА ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482  сумата от 2000лв. /две хиляди лева и осемдесет /, представляваща   обезщетение за претърпени неимуществени вреди от И.Б., в резултат на настъпилото ПТП, ведно със законната лихва върху главницата,  считано от датата на ПТП-то-8.11.2014г. до окончателното изплащане на задължението.

ОСЪЖДА ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482  на основание чл. 78,ал.1 от ГПК ДА ЗАПЛАТИ НА И.Н.Б., ЕГН **********,*** сумата от 1009.64лв/  хиляда и девет лева и шестдесет и четири стотинки/, представляваща направени по делото разноски съразмерно на уважената част от исковете.

ОСЪЖДА Д.В.В., ЕГН ********** *** на основание чл.78,ал.1 от ГПК да заплати на ЗД Бул Инс АД със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Триадица, ул. Лавеле № 19, ЕИК 831830482   сумата от 926.29лв/ деветстотин двадесет и шест лева и двадесет и девет стотинки/ ,представляваща направени по делото разноски съразмерно на уважената  част от обратните искове .

         Решението може да се обжалва в двуседмичен срок от връчването му на страните с въззивна жалба пред СлОС.

         Препис от страните да се връчи на страните!

 

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: