Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е        93  

 

гр.Сливен,  10   февруари  2016  год.

 

В    И М Е Т О   НА   Н А Р О Д А

 

     СЛИВЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,  гражданско отделение, ІІ-ри    граждански състав  в закрито заседание на   първи февруари   през две хиляди и  шестнадесета година в състав: 

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ:  ПЕТЯ МАНОВА

 

при секретаря Н.Е. , като разгледа докладваното от  р. съдия гр. дело № 4166/2015  г. на СлРС , за да се произнесе,  съобрази следното:

 

      Предявен е иск  с  правното си основание  чл.  226,  ал. 1 от    и  цена на иска  6 000 лева.

    

В Исковата си молба  ищцата   Я.В.В. твърди, че на 23 август 2014  г.  около обяд  на път ІІІ 488  /Сливен – м. Карандила/ пътувайки в л.а. Фолксваген Пасат с рег. № СН 20 30 СН, управляван от Васил Йорданов Ангелов й били причинени три леки телесни повреди след като настъпило ПТП между автомобила в който пътувала и л.а. Дайхатсу Сирион с рег. № СН 45 50 ВН.

Ударът между двата автомобила настъпил в близост до м. Чуката в зоната на десен завой след като Ангелов не съобразил скоростта на движение с радиуса на завоя и навлязъл в насрещната за него лента.

В резултат на настъпилото ПТП   били причинени телесни увреждания на част  от пътниците в двата автомобила. Телесните увреждания, които на нея били нанесени са: травми на главата, гърдите и ляв крак.

Тя стояла зад водача на задната седалка и при удара паднала между седалките в колата и след като се осъзнала видяла, че тече кръв от главата й, усетила силни болки в главата и гърдите, вдяла, че има и кървяща рана  на левия крак.  Изрязли   й всички дрехи и ги хвърлили, тъй като били напоени обилно с кръв. На местопроизшествието пристигнала линейка, но  тя отвела други пострадали, а тях ги отвело едно момче, което не познава, тъй като било спряло заради ПТП.

Приели я веднага в Спешния кабинет – ЦСМП – Сливен. Измерили й кръвното, превързали главата и кракът й и след това я отвели в операционната. Там й зашили главата, имала осем шева и след това останала три дни в болницата. На следващия ден   й направили   скенер на главата.

След това от удара в гърдите не можела да диша нормално, много трудно дишала. След десет дни й снели конците от главата. Изпитвала   болки в главата и гърдите през доста продължителен период от време.   Чувствала отпадналост. След  това и кръвното й се вдигнало, хемоглобина й паднал  от кръвозагубата.  Левият й крак, който бил с открита рана също я болял.   Почти цяла година не можела да се възстанови от травмите. Все още като легнела на лявата страна на главата  чувствала болка и се страхувала да ляга на тази страна.

Тъй като не можела да се обслужва сама й помагала дъщеря й и съседка.  Трудно се движела, не можела да си върши обичайните задължения, не можела да си сготви и почисти, затруднявала  се и при придвижване до тоалетна. Цялото й тяло било схванато в резултат на удара и болките.

В резултат на настъпилото ПТП освен физически травми й били нанесени и психически такива. До настоящия момент изпитвала уплаха и стрес от случилото се, страхувала се да пътува в автомобил, тъй като всичко около инцидента отново изниквало в съзнанието й.

По отношение на МПС  л.а. Фолксваген Пасат с рег. № СН 20 30 СН била сключена застрахователна полица 28113003049224 с период на действие 21 декември 2013 г. – 21 декември 2014 г., покриваща съответните застрахователни рискове по задължителната застраховка ГО. Тази застрахователна полица била издадена от ответната застрахователна компания – ЗК „ОЛИМПИК”.

За настъпилото ПТП и причинените средни телесни повреди на други лица било образувано НОХД № 216/2015 г. по описа на СлРС с обвиняем Васил Йорданов Ангелов по което  била призована като свидетел, но  производството приключило със споразумение и не била разпитана.

Счита, че ответникът следвало да компенсира нанесените й неимуществени вреди, изразяващи се в причинени й болки и страдания,  както и психически травми, които преживяла.

Нанесените й неимуществени вреди оценява общо на 6 000 лева, като за травмата в главата, изтърпените операции и оздравителния период претендира 3 000 лева, за травмата в гърдите и крака – по 1 500 лева.  

Предвид изложеното  моли  съда  да  постанови   решение  с което да осъди ЗК „ОЛИМПИК”  да й  заплати   сума в размер на 6 000 лева,  представляваща обезщетение  стойността  на причинените й неимуществени вреди, изразяващи се в нанасяне  на телесните повреди  --  травми на главата, гърдите и ляв крак,    ведно със законната лихва, считано от датата на увреждането – 23 август 2014 г.   до окончателното изплащане на задължението.

Претендират направените в това производство разноски.   

В дадения едномесечен срок е постъпил Отговор от ЗК „ОЛИМПИК” чрез юриск.  Н. КОЖУХАРОВ в  който считат предявените искове за изцяло неоснователни по основание и размер. Ищцата не доказала по безспорен начин възникването на отговорността на застрахователя и своето право за получаване на обезщетение за неимуществени вреди от процесното ПТП.  Не били доказани елементи за осъществяване на фактическия състав противоправно и виновно поведение на водача на лекия автомобил.  От представените по делото документи  можело да се стигне до извода, че не са спазени установените нормативни правила при превоз на пътници. Лицето не използвало обезопасителен колан.  Вземайки предвид тези обстоятелства считат, че е налице съпричиняване на вредоносния резултат в размер на 50 %. Оспорват всички твърдения по отношение вида, медикобиологичния характер и степента на уврежданията. Намират представените документи за крайно недостатъчни за доказване на търпените вреди.

   

     В с.з.  ищцата, редовно призована не се явява  за нея се явява   с адв. Ирина ТАКОВА от АК – Сливен  която   поддържа ИМ на основанията,  изложени в нея.

    Ответникът - ЗК „ОЛИМПИК”,   редовно призован  се представлява от юрис. Н. КОЖУХАРОВ, който поддържа Отговора на ИМ и направените доказателствени искания.   

След преценка на събраните по делото доказателства, съдът установи следното от фактическа страна:

По делото е представен Обвинителен акт  на Васил Йорданов Ангелов по чл. 343, ал. 3, б. а, пр. 2 въ вр. с ал. 1, б. б, пр. 2, във вр. с чл. 342, ал.  1 от НК  На основание този Обвинителен акт  е образувано НОХД № 216/2015 г.  по описа на СлРС по  което е постигнато споразумение като   подс. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ се признава за ВИНОВЕН в това, че: На 23.08.2014 г. на път „ІІІ 488: (Сливен-м. Карандила), при управление на МПС – л.а. „Фолксваген Пасат” с рег. № СН 2030 СН, нарушил правилата за движение по пътищата  и му е наложено наказание „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА” за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, което на основание чл. 66 ал.1 от НК се отлага за изпитателен срок от три години.   На основание чл. 343 Г от НК на подс. АНГЕЛОВ  е  лишен от право да управлява МПС  за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, и  заплати направените по делото разноски в размер на 720 лв. в полза на бюджета на държавата по сметка на ОД-МВР-Сливен.

Представена е сключена застрахователна полица 28113003049224  по отношение на МПС -  л.а. Фолксваген Пасат с рег. № СН 20 30 СН  с период на действие 21 декември 2013 г. – 21 декември 2014 г.

По делото е приложена Епикриза на Я.В.В.  за постъпване в болница на 23 август и изписана на 26 август 2014 г. със Соматичен статус – в ляво темпорално скалп с обилно артериално кървене. В.Л.К. рана на лява подбедрица хирургически обработена. Останалият соматичен статус в норма за възрастта.

Представен  е лист за изследване от СМДЛ – Рамус ООД от 9 септември 2014 г.

По делото е назначена съдебно-медицинска експертиза вещото лице по която д-р Й.С. е дадено заключение, че  ищцата  е получила  автомобилна травма, изразяваща се  в контузия в областта на главата с наличие на разкъсно-контузна рана в лявата слепоочна област с дължина 8 см., наложила приемането на ищцата за болнично лечение и хирургична обработка   на раната в НХО при МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД – Сливен; контузия на лявата  подбедрица с наличие на разкъсно-контузна рана по предната й повърхност, разположена вертикално по предния ръб на големия пищял с дължина 7-8 см;  контузия на гръдния кош по неговата предна повърхност.

Разкъсно-контузната рана по предната повърхност на лявата подбедрица по своя характер представлява    нарушаване на анатомичната цялост на меките  тъкани в областта  и сама по себе си  довела до временно разстройство на здравето, не опасно за живота на ищцата.  Контузията в областта на гръдния кош причинила на ищцата болки и страдания.  Описаните в медицинските документи по делото хирургически обработени увреждания в областта на главата и лявата подбедрица  са заздравели за около   20-25 дни при нормален ход на оздравителните процеси. Контузията в областта  на гръдния кош е отзвучала при нормален ход на оздравителните процеси за срок от около 7-10 дни.  В началото след произшествието ищцата е търпяла сравнително значителни по своята изразеност болки в травмираните места. Постепенно  с времето тези болки са намалявали успоредно с напредването на възстановителните процеси до пълното им изчезване.  Обичайно такива увреждания без усложнения по време на оздравителния процес преминават за посочените в отговора на предходния въпрос срокове. Разкъсно-контузните рани за срок около 20-25 дни, а контузията на гръдния кош за срок от около 7-10 дни.  При челен удар на автомобила направлението на инерционната сила за телата на пътуващите в автомобилния салон е насочена отзад – напред по надлъжната ос на автомобила.  Резултат от действието на тази инерционна сила е преместването на телата напред, достигането на намиращи се пред тях елементи от вътрешното оборудване на автомобилния салон и травмирането им.  Триточковите предпазни колани имат за цел да ограничат до максимална степен това придвижване на телата напред под действието на инерционните сили. Анализът на получените  от ищцата увреждания показва, че  всички те са се получили в резултат на движението на  тялото й  напред и удари в насрещно разположени вътрешни елементи от оборудването на автомобилния салон. Това водило до заключението, че в момента на настъпване на произшествието ищцата е била без  поставен предпазен кован. Наличието  на  обезопасителен колан би довел до значително ограничаване на придвижването на тялото на ищцата напред.  Това означава, че уврежданията биха били значително по-леки като дори някои от тях биха отсъствали. 

В съдебно заседание вещото лице уточнява, че  заключението е изготвено   ползвайки наличните медицински документи, не само такива по делото, но и   извършване преглед на ищцата. Тези оплаквания,  изразяващи се в замайване, чувстване на потъване,  не постоянен световъртеж,  се дължали най-вероятно на възрастови съдови изменения в кравоснабдяването на мозъка и нямало данни от медицинската документация,  които да ги свързват с настъпилото на 23 август 2014 година ПТП.   Анемията също не можело да се свърже с настъпилото ПТП. Пострадалата  получила контузна рана на лявата теменно слепоочна област на главата с  дължина 6-7 см. според медицинските документи. По повод тази рана била приета за лечение в Неврологично отделение в МБАЛ „Ив. Селимински” за хирургична обработка на раната. При прегледите,  извършени в МБАЛ - Сливен не са били констатирани други увреждания освен тази рана, контузия на гръдния кош и разкъсно контузна рана по предната повърхност на лявата подбедрица.  Настъпването в резултат на удар в областта на гръдния кош при нормален ход на оздравителните процеси би следвало да отшуми за 10-15 дни.

 По делото е назначена и съдебно-техническа експертиза вещото лице по която В.Б. в заключение  заявява, че л.а. Фолксваген Пасат с рег. № СН 20 30 СН  е с фабрично поставени обезопасителни колани на задната седалка. Пострадалото лице не е било с поставен колан. При силен удар, пътника на задната седалка с цялата си тежест връхлита върху пътника отпред и ако не е с поставен колан се увеличава вероятността от масово нараняване.     

В с.з. на зададените въпроси вещото лице заявява, че според данните в ИМ  пострадалото лице казва, че е паднала между седалките и ако е била с такъв колан е нямало как да падне. Предполага  95 %, че не е била с предпазен колан.  Според  него  не е възможно колана да се е откопчал в момента на удара.  Ако е повреден механизма нямало да се закопчее изобщо.

По делото са събрани и свидетелски показания като  свидетелката   ТАШЕВА заявява, че са били в една кола,  пътували 5 човека. На 23 август 2014 година пенсионерите имали събор, пели и връщали от Карандила. Имало много силен дъжд и към средата на слизане за Сливен, колата се подхлъзнала и се блъснали двете коли.   Тя била  отпред, а Янчето   отзад, наметнала  си била колана, не бил сложен правилно, не бил закопчан. Били пълнички и една в друга притиснати. Янчето се ударила в седалката и й течело кръв. Шофьора   бил умрял  за 5 мин. – временно загуби съзнание.   Янчето била ударена и в краката от седалките  и двата крака, точно не може да каже. Главата била страшна, не можели да спрат кръвта. Колата била смачкана.  Случайно минала кола и ги взела двете, другите били по-леко ударени.   Завели ни в болницата направо.  Било е ужасно. Тя цялата била в кръв,  била най-тежко ранена.  Линейката  отивала при други двама, които се ударили. Кой ги закарал другите две не знае.   Те пътували в колата на Васил Йорданов.  Я. била изплашена разбира се. Те 5 човека били ни живи, ни умрели.   Тя три месеца била на легло и не е ходила да види Я.. Само по телефона   питала дъщеря й.  През това време за нея се грижела дъщеря й.  Много време й се оплаквала, че не й е добре  и до сега. Стреса и сега го имали.  Счупените стъкла на автомобила  попаднали на челото ми . Удара й бил в областта на диафрагмата. 

 Свидетелката СТАНЧЕВА - дъщеря   на ищцата заявява, че на 16 август 2015 г. дъщеря й я приели във военното училище във Велико  Търново и на 23 август  отишли на свиждане при нея.  Попитала майка си дали иска да отиде с тях, но тя  казала, че ще отива на Карандила и тръгнала за там.  Около 13.30 – 14 часа й звъннала  по телефона и й вдигнал друг човек,  който й казал, че майка е претърпяла злополука,  намирала  се в болницата и трябвало спешно да й занесе лекарствата за кръвно и диабет, защото е вдигнала много високо кръвно и захарта й   била много висока.  Притеснила се и по най-бързия начин се прибрали в Сливен, около 18 часа й занесли лекарства.  Тя просто била цялата обинтована,  на системи, не можела да приказва, била й залепнала устата от захарта, всичко й било обинтовано, не можела да става. В неделя  се срещнала с лекаря и поискала да й се направи скенер да нямало други усложнения на главата.  Казала, че много я болят гърдите, не можела  да диша. Лекаря направил скенер. Казал, че  са й шили главата, че е било много сложна операция. Това му били думите.  Можело да стане и по-сериозно. Тогава го помолила да й направи скенер.  Раната на крака не я шили, но от там бликала кръв, с разни медикаменти спряли  кръвотечението. Три дни лежала в болницата, от там нататък  започнали болките, вдигала много високо кръвно, наложило се тя  да се премести да живее при нея, за да й помага  и се опасявала да не направи инфаркт с това високо кръвно, което било 190 – 200.    Преди инцидента такова кръвно не била вдигала, но можело от уплахата ли,  получила анемия, хемоглобина  бил под минимума 70 – 80.  Тя получавала световъртеж, имала нужда от помощ да ходи в тоалетната,  да се обслужва, но се хранела сама. Готвила й. На 10-я ден й махнали конците, но страданията  продължавали. Крака й бавно минавал. С разни мехлеми я мажели, а за анемията започнала да взема хапчета, записала я при д-р Панайотов и тай й изписал хапчета.  Имала много болки, давала й болкоуспокояващи повече от два месеца.   Доста уплашена била и стресирана, все още имала този страх когато се качва на колата. Тя повече от два месеца живяла при нея и след това започнала да се възстановява, но било е много трудно всичко.  Имала  световъртеж и когато лягала имала чувството, че потъва.  Не можела да се обслужва, накуцвала и имала  нужда от помощ, вдигала я от леглото,  за да стане.

     Горната фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени   ценени както по отделно, така и в тяхната съвкупност. Представените по делото писмени доказателства, съдът възприе изцяло, като непротиворечиви по между си и допринасящи за изясняване на правно значимите за решаването на спора факти и обстоятелства.   

     Установеното от фактическа страна мотивира следните правни изводи:   

 Предявеният иск с пр. осн. чл. 226  от КЗ за заплащане на обезщетение за причинени неимуществени вреди в резултат на ПТП, настъпило на 23 август 2014  г. е допустим и основателен, но не в претендирания в исковата молба размер.

Безспорно се установи в производството, че на  23 август 2014  г.  около обяд  на път ІІІ 488  /Сливен – м. Карандила/ пътувайки в л.а. Фолксваген Пасат с рег. № СН 20 30 СН, управляван от Васил Йорданов Ангелов на ищцата са причинени леки телесни повреди след като настъпило ПТП между автомобила в който пътувала и л.а. Дайхатсу Сирион с рег. № СН 45 50 ВН.      На виновния водач  е наложено наказание по НОХД № 216/2015 г. по описа на СлРС

Към деня на възникването на  ПТП управляваният от  Васил Ангелов  автомобил Фолксваген Пасат с рег. № СН 20 30 СН е имал сключена валидна застраховка „ГО” на автомобилистите към ответното дружество.

Съгласно чл. 223, ал.1 от КЗ, с договора за застраховка "Гражданска отговорност" застрахователят се задължава да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди. Разпоредбата на чл. 226, ал.1  от КЗ предоставя право на увредения, спрямо когото застрахованият е отговорен по чл. 45 от ЗЗД, да претендира заплащане на дължимото обезщетение пряко от застрахователя на деликвента.

За да се ангажира отговорността на застрахователя следва да е налице валиден застрахователен договор за застраховка "Гражданска отговорност". Отговорността на застрахователя е функционално обусловена от отговорността на прекия причинител на вредите.

В случая, са налице предпоставките на чл. 226, ал.1 от КЗ за ангажиране отговорността на застрахователя, в случая ответното дружество спрямо увреденият ищец. Налице е валиден застрахователен договор с който застрахователят се е задължил да покрие в границите на определената в договора застрахователна сума отговорността на застрахования за причинени от него на трети лица имуществени и неимуществени вреди.

От назначената и приета по делото съдебно медицинска експертиза, която съдът кредитира изцяло и не оспорена от страните в предвидения в ГПК ред се установи, че  при ПТП ищцата е получила  травми на главата, гърдите и левия крак.    Увреждания на главата и лявата подбедрица  са  заздравели   за около 20 - 25 дни, а  контузията на гръдния кош за около 7 - 10 дни. В  началото след произшествието ищцата е търпяла сравнително значителни по своята изразеност болки в травмираните места, като с времето тези болки са намалявали успоредно с напредването на заздравителните процеси до пълното им изчезване.

Установи се, че ищцата е потърсила лекарска помощ  като е била 3 дни на болнично лечение.  Извършена е операция на същата дата – реимплантация на скалп. Следоперативния период е протекъл без усложнения. 

От показанията на разпитаната по делото св. Станчева – дъщеря на ищцата се установи, че при посещението й в болницата, майка й била цялата обинтована,  на системи, не можела да приказва, била й залепнала устата от захарта,  не можела да става. В неделя  се срещнала с лекаря и поискала да й се направи скенер да нямало други усложнения на главата.  Казала, че много я болят гърдите, не можела  да диша. Лекаря направил скенер.  Раната на крака не я шили, но от там бликала кръв, с разни медикаменти спряли  кръвотечението. След излизането от болницата започнали болките, вдигала много високо кръвно, наложило се тя  да се премести да живее при нея, за да й помага . Преди инцидента такова кръвно не била вдигала, но можело от уплахата ли,  получила анемия, хемоглобина  бил под минимума 70 – 80.  Тя получавала световъртеж, имала нужда от помощ да ходи в тоалетната,  да се обслужва, но се хранела сама. На 10-я ден й махнали конците, но страданията  продължавали. Крака й бавно минавал. С разни мехлеми я мажели, а за анемията започнала да взема хапчета, записала я при д-р Панайотов и тай й изписал хапчета.  Имала много болки, давала й болкоуспокояващи повече от два месеца.   Доста уплашена била и стресирана, все още имала този страх когато се качва на колата.  Имала  световъртеж и когато лягала имала чувството, че потъва.

Вещото лице заяви в с.з. , че оплакванията на ищцата, изразяващи се в замайване, чувство на потъване, не постоянен световъртеж се дължали най- вероятно но възрастови съдови изменения в кръвоснабдяването на мозъка и нямало данни от медицинската документация, които да ги свързват с настъпилото ПТП. Анемията също не можело да се свърже с произшествието.

Безспорно се установи, че ищцата е получила увреждания, характеризиращи се като леки телесни повреди в резултат на настъпилото пътно транспортно произшествие. Ищцата е получила уплаха, вследствие на произшествието, изпитвала страх когато се качва в автомобил.

Причинените увреждания се характеризират като леки телесни повреди.   По силата на чл. 51, ал.1 от ЗЗД обезщетението се дължи за всички вреди, които са в пряка и непосредствена последица от увреждането. Обезщетението се определя от съда съгл. чл. 52 от ЗЗД по справедливост.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства счита, че справедливото обезщетение за нанесените на ищцата  телесни повреди, изпитваните от нея болки и страдания, отраженията върху психиката й вследствие на произшествието  е в размер на сумата 3600 лв.

Налице е обаче съпричиняване от страна на ищцата на вредоносния резултат. В случаите на съпричиняване е от значение наличието на причинна връзка между поведението на пострадалия и настъпилия вредоносен резултат.  В случая се установи такава  причинна връзка между поведението на ищцата, като пътник в лекия автомобил  и настъпилия вредоносен резултат.

Вещото лице по приетата съдебно- медицинска експертиза е дало заключение, че при челен удар на автомобила направлението на инерционната сила за телата на пътуващите в автомобилния салон е насочена отзад – напред по надлъжната ос на автомобила.  Резултат от действието на тази инерционна сила е преместването на телата напред, достигането на намиращи се пред тях елементи от вътрешното оборудване на автомобилния салон и травмирането им. Целта на   триточковите предпазни е  да ограничат до максимална степен това придвижване на телата напред под действието на инерционните сили. Анализът на получените  от ищцата увреждания показвал, че  всички те са се получили в резултат на движението на  тялото й  напред и удари в насрещно разположени вътрешни елементи от оборудването на автомобилния салон. Това водило до заключението, че в момента на настъпване на произшествието ищцата е била без  поставен предпазен кован. Наличието  на  обезопасителен колан би довел до значително ограничаване на придвижването на тялото на ищцата напред.  Това означавало, че уврежданията биха били значително по-леки като дори някои от тях биха отсъствали.

В заключението на  приетата по делото съдебно- техническа експертиза вещото лице е отговорило, че пострадалото лице  не е било с поставен колан.

Тези становища на вещите лица се подкрепят и от събраните по делото гласни доказателства. Св.  Ташева, която е пътувала с ищцата в автомобила претърпял ПТП заявява, че Я. била отзад  , наметнала  си колана, не бил сложен правилно, не бил закопчан. Били пълнички и една в друга притиснати. Янчето се ударила в седалката и й течело кръв. Била ударена и в краката от седалките  и в двата крака.

След приема, че е налице 40%  съпричиняване, поради което обезщетението за имуществени вреди, следва да се намали до размера на сумата 1800 лв., като искът в останалата му част до пълния претендиран размер се отхвърли като неоснователен.

С оглед разпоредбата на  чл. 84, ал.3 от ЗЗД, следва да се присъди законна лихва върху обезщетението считано от датата на увреждането 23 август 2014  г.

На осн. чл. 78, ал.1 от ГПК ответното дружество следва да бъде осъдено да заплати на ищцата направените разноски в производството съразмерно с уважената част от иска. Процесуалният представител на ответното дружество прави възражение за прекомерност на заплатеното адвокатско възнаграждение. Съдът намира същото за основателно . Предявен е един иск и съгласно  Наредба № 1/2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения,    чл. 7, ал. 2, т.23 минималният размер е 630 лв. Съгласно ТР № 6 от 06.11.2013 г. по тълк. Д. № 6/2012 г.  ОСГТК с чл. 36 от ЗА на Висшия адвокатски съвет не е делегирано право да определя размера на възнагражденията в хипотезите на чл. 78, ал.5 от ГПК, поради което и съдът не е ограничен до правилото на пар. 2 от ДР на Наредбата. С оглед фактическата и правна сложност на делото, съдът определя адвокатско възнаграждение в размер на 800лв., поради което ответното дружество дължи на ищцата разноски за адвокатска защита в размер на 290 лв.

Ищцата дължи на ответника разноски на осн. чл. 78, ал.3 от ГПК съразмерно с отхвърлената част от иска в размер на 500 лв. юриск. възнаграждение и 96 лв. възнаграждение за в. лице.

Водим от гореизложеното, съдът

 

Р        Е        Ш       И   :

 

                ОСЪЖДА ЗК „ОЛИМПИК”  с ЕИК 200737120 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, бул. Гоце Делчев № 142 – 142 А,  представлявано от Венелин Георгиев МАНЕВ да заплати на Я.В.В.  с ЕГН ********** ***  сумата 2 160 лв. , представляваща неимуществени вреди , причинени в резултат на ПТП, настъпило на  23.08.2014 г., ведно със законната лихва, считано от 23.08.2014 г. до окончателното изплащане на сумата и разноски в размер на 290 лв.

 

            ОТХВЪРЛЯ предявеният  иск до пълния му размер като НЕОСНОВАТЕЛЕН.

 

ОСЪЖДА Я.В.В.  с ЕГН ********** *** да заплати на ЗК „ОЛИМПИК”  с ЕИК 200737120 със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Триадица, бул. Гоце Делчев № 142 – 142 А,  представлявано от Венелин Георгиев МАНЕВ разноски в размер на 596 лв.

              


 

Решението подлежи на обжалване пред Сливенски окръжен съд в  двуседмичен  срок от връчването на страните


 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: