-

1.2.2018. 28.2.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 5108/2015, III - . 26 - . 33 , . 42, . 2 ., . 7 ...,
...
,
...
:
.
1.11.2016.
20.2.2018.
2 No 3952/2016, III ... ... :
.
9.2.2018.
19.2.2018.
3 No 3975/2016, VII ... ...,
...
:
.
6.2.2018.
6.2.2018.
4 No 5720/2016, VI - ... :
.
16.2.2018.
27.2.2018.
5 No 5741/2016, IV ....,
...,
...
...,
...
:
. -
24.1.2018.
1.2.2018.
6 No 484/2017, III ... ... :
.
22.1.2018.
13.2.2018.
7 No 554/2017, VI ; - . 79 , . 82 , . 86 , . 92 , . 93 . - ... :
.
21.11.2017.
16.2.2018.
8 No 1501/2017, VII ; .() 655/2014 ... ... :
.
25.7.2017.
8.2.2018.
9 No 1577/2017, II , - . 55 - . 59 , . 34 , . 127 , . 143 , . 74 , . 155 ... .... :
.
20.12.2017.
21.2.2018.
10 No 2167/2017, V - . 344, . 1, . 1-3 , . 357 ... 22220 :
.
25.10.2017.
2.2.2018.
11 No 2591/2017, VII ... :
.
12.1.2018.
6.2.2018.
12 No 2908/2017, VI ...,
...
... :
.
2.2.2018.
13.2.2018.
13 No 3098/2017, V - . 49 ... ... :
.
13.2.2018.
21.2.2018.
14 No 3412/2017, IV - . 49 ... ... :
. -
2.2.2018.
2.2.2018.
15 No 3597/2017, VII ...,
...
:
.
10.1.2018.
2.2.2018.
16 No 3923/2017, IV ... :
. -
29.1.2018.
26.2.2018.
17 No 3932/2017, II /; ; - . 124 , . 415, . 424 , . 439 , . 254-255 /./, . 270, . 2 . ... :
.
9.1.2018.
1.2.2018.
18 No 3933/2017, VI - . 49 ... ... :
.
28.12.2017.
22.2.2018.
19 No 4351/2017, VII ; .() 655/2014 ... ... :
.
2.2.2018.
23.2.2018.
20 No 4656/2017, I - ... :
30.1.2018.
15.2.2018.
21 No 4681/2017, VII - . 49 ... ... :
.
2.2.2018.
21.2.2018.
22 No 5376/2017, V - . 49 ... ... :
.
19.1.2018.
8.2.2018.
23 No 5475/2017, VI - , - . 139 . ... ... :
.
14.2.2018.
23.2.2018.
24 No 5476/2017, IV - , - . 139 . ... ... :
. -
22.12.2017.
9.2.2018.
25 No 5478/2017, VI - , ; . ... ... :
.
5.2.2018.
5.2.2018.
26 No 5621/2017, IV - . 49 ... ... :
. -
31.1.2018.
8.2.2018.
27 No 5713/2017, V ; - . 79 , . 82 , . 86 , . 92 , . 93 . ... ...,
...
:
.
29.1.2018.
8.2.2018.
28 No 5775/2017, II - . 49 ... ... :
.
5.2.2018.
14.2.2018.
29 No 5797/2017, III - ... :
.
12.2.2018.
12.2.2018.
30 No 5818/2017, V :
.
28.2.2018.
28.2.2018.
31 No 5845/2017, V ... :
.
30.1.2018.
19.2.2018.
32 No 6048/2017, VI ; , , . .   :
.
6.2.2018.
15.2.2018.
33 No 6054/2017, I - , - . 139 . ... ... :
6.2.2018.
14.2.2018.
34 No 6161/2017, IV - , ; . ... ... :
. -
2.2.2018.
2.2.2018.
35 No 6166/2017, V - . 344, . 1, . 1-3 , . 357 ... :
.
13.2.2018.
28.2.2018.
36 No 6313/2017, X - . 49 ... ... :
.
12.2.2018.
12.2.2018.
37 No 6336/2017, V ; .() 655/2014 .. ... :
.
23.1.2018.
5.2.2018.
38 No 6374/2017, V - , - . 139 . ... ... :
.
12.2.2018.
20.2.2018.
39 No 6395/2017, X - . 49 ... ... :
.
26.2.2018.
26.2.2018.
40 No 6543/2017, VI - - . 50 ...,
...
  :
.
6.2.2018.
6.2.2018.
41 No 6545/2017, VII . 25 ; 1965 .   :
.
1.2.2018.
1.2.2018.
42 No 6547/2017, VI , , , , ., ... ... :
.
1.2.2018.
16.2.2018.
43 No 6596/2017, V , , , , ., ... ... :
.
13.2.2018.
27.2.2018.
44 No 1/2018, VII - - . 50 ...,
...
  :
.
2.2.2018.
2.2.2018.
45 No 110/2018, VII ; , , . .   :
.
2.2.2018.
15.2.2018.
46 No 208/2018, VI - - . 50 ...,
...
  :
.
22.2.2018.
22.2.2018.
47 No 215/2018, VII ; , , . .   :
.
2.2.2018.
16.2.2018.
48 No 216/2018, VII ; , , . .   :
.
2.2.2018.
19.2.2018.
49 No 220/2018, V ; .() 655/2014 ... :
.
5.2.2018.
19.2.2018.
50 No 227/2018, X ; , , . . ... :
.
30.1.2018.
12.2.2018.
51 No 228/2018, X ; , , . . ...,
...
:
.
30.1.2018.
12.2.2018.
52 No 400/2018, IV - - . 50 ...,
...
  :
. -
26.2.2018.
26.2.2018.
53 No 401/2018, V - - . 50 ...,
...
  :
.
26.2.2018.
26.2.2018.
54 No 540/2018, X - - . 50 ...,
...
  :
.
26.2.2018.
26.2.2018.
55 No 610/2018, V - - . 50 ...,
...
  :
.
26.2.2018.
26.2.2018.
56 No 629/2018, V ; , , . . ... :
.
13.2.2018.
22.2.2018.
57 No 583/2016, II - () ... ... :
.
7.2.2018.
...
16.2.2018.
23.2.2018.
58 No 1511/2016, V 1 :
.
27.11.2017.
13.2.2018.
59 No 1/2017, I - () ... ... :
.
30.1.2018.
...
27.2.2018.
15.2.2018.
60 No 167/2017, IV , - . 196, . 1 ... :
.
3.11.2017.
...
13.11.2017.
13.2.2018.
61 No 415/2017, II , - . 133 ... :
.
20.9.2017.
...
12.10.2017.
20.2.2018.
62 No 621/2017, IV - . 183 ... :
.
18.1.2018.
...
31.1.2018.
5.2.2018.
63 No 828/2017, VII ... :
.
31.10.2017.
28.2.2018.
64 No 900/2017, I ... :
.
9.1.2018.
7.2.2018.
65 No 979/2017, V ... :
.
7.12.2017.
12.2.2018.
66 No 1013/2017, IV :
.
6.11.2017.
2.2.2018.
67 No 1052/2017, II :
.
30.10.2017.
1.2.2018.
68 No 1081/2017, VII :
.
20.10.2017.
14.2.2018.
69 No 1089/2017, IV :
.
10.11.2017.
8.2.2018.
70 No 1122/2017, III ... :
.
12.10.2017.
13.2.2018.
71 No 1123/2017, VII ... :
.
31.10.2017.
19.2.2018.
72 No 1127/2017, II ... :
.
8.1.2018.
1.2.2018.
73 No 1140/2017, VII ... :
.
31.10.2017.
28.2.2018.
74 No 1161/2017, I ... :
.
17.11.2017.
28.2.2018.
75 No 1178/2017, III - . 207 ... :
.
18.1.2018.
...
24.1.2018.
5.2.2018.
76 No 1197/2017, V :
.
31.10.2017.
1.2.2018.
77 No 1255/2017, III , - . 343 ... :
.
25.9.2017.
...
3.10.2017.
14.2.2018.
78 No 1258/2017, VII ... :
.
5.12.2017.
12.2.2018.
79 No 1271/2017, III ... :
.
8.1.2018.
6.2.2018.
80 No 1288/2017, II ... :
.
1.2.2018.
22.2.2018.
81 No 1289/2017, III ... :
.
16.1.2018.
20.2.2018.
82 No 1303/2017, I .78 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
83 No 1315/2017, I ... :
.
26.1.2018.
16.2.2018.
84 No 1317/2017, II ... :
.
16.11.2017.
1.2.2018.
85 No 1337/2017, II .78 ... :
.
23.1.2018.
...
23.1.2018.
8.2.2018.
86 No 1350/2017, III - . 131, . 1 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
87 No 1375/2017, VII - . 183 ... :
.
31.1.2018.
...
1.2.2018.
16.2.2018.
88 No 1425/2017, IV :
.
27.11.2017.
20.2.2018.
89 No 1434/2017, IV , - . 343 ... :
.
15.2.2018.
...
15.2.2018.
90 No 1460/2017, IV - () ... ... :
.
23.11.2017.
20.2.2018.
91 No 1461/2017, I ... :
.
28.12.2017.
16.2.2018.
92 No 1472/2017, I "" ... :
.
10.1.2018.
5.2.2018.
93 No 1538/2017, I ... :
.
7.2.2018.
23.2.2018.
94 No 1552/2017, V , - . 196, . 1 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.
95 No 1555/2017, V ... :
.
25.1.2018.
19.2.2018.
96 No 1556/2017, VII ... :
.
19.12.2017.
19.2.2018.
97 No 1559/2017, II ... :
.
16.1.2018.
...
30.1.2018.
1.2.2018.
98 No 1567/2017, I .308 .2 .308 .3 ...,
...
:
.
12.2.2018.
...
...
12.2.2018.
99 No 1577/2017, II - . 183 ... :
.
6.2.2018.
...
14.2.2018.
22.2.2018.
100 No 1590/2017, I ... :
.
26.1.2018.
16.2.2018.
101 No 1592/2017, VII ... :
.
1.2.2018.
22.2.2018.
102 No 1598/2017, II ... :
.
22.1.2018.
14.2.2018.
103 No 1601/2017, II ... :
.
22.1.2018.
15.2.2018.
104 No 1613/2017, V - . 183 ... :
.
17.1.2018.
...
25.1.2018.
2.2.2018.
105 No 1628/2017, III ... :
.
29.1.2018.
16.2.2018.
106 No 1664/2017, IV , - . 196, . 1 ... :
.
18.1.2018.
...
23.1.2018.
5.2.2018.
107 No 1674/2017, V ... :
.
30.1.2018.
21.2.2018.
108 No 1685/2017, I .78 ... :
.
16.1.2018.
...
17.1.2018.
1.2.2018.
109 No 1701/2017, I ... :
.
5.2.2018.
...
21.2.2018.
21.2.2018.
110 No 1721/2017, III .78 ... :
.
12.2.2018.
...
13.2.2018.
28.2.2018.
111 No 1725/2017, VII - . 131, . 1 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
23.2.2018.
112 No 1743/2017, I ... :
.
6.2.2018.
...
6.2.2018.
113 No 1744/2017, II - . 187, . 188, . 189, . 190, . 191, . 192 ... :
.
13.2.2018.
...
13.2.2018.
114 No 1765/2017, III .78 ... :
.
19.1.2018.
...
24.1.2018.
6.2.2018.
115 No 1768/2017, III - . 234 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
116 No 1777/2017, V - . 316, . 317, . 318, . 319 ... :
.
5.2.2018.
...
5.2.2018.
117 No 1778/2017, III .78 ... :
.
24.1.2018.
...
25.1.2018.
9.2.2018.
118 No 1785/2017, II - () ... ... :
.
29.12.2017.
13.2.2018.
119 No 1791/2017, II - () ... ... :
.
29.12.2017.
13.2.2018.
120 No 1795/2017, III - () ... ... :
.
8.1.2018.
26.2.2018.
121 No 1799/2017, III - () ... ... :
.
8.1.2018.
26.2.2018.
122 No 1811/2017, II .78 ... :
.
24.1.2018.
...
24.1.2018.
9.2.2018.
123 No 3/2018, V .78 ... :
.
24.1.2018.
...
25.1.2018.
9.2.2018.
124 No 16/2018, II .78 ... :
.
23.1.2018.
...
23.1.2018.
8.2.2018.
125 No 25/2018, V , 14 . - . 149, . 1-4 ... :
.
7.2.2018.
...
19.2.2018.
23.2.2018.
126 No 27/2018, IV - . 354, . 3,4,5 ... :
.
9.2.2018.
...
14.2.2018.
27.2.2018.
127 No 28/2018, IV - . 354, . 3,4,5 ... :
.
6.2.2018.
...
6.2.2018.
128 No 35/2018, II .78 ... :
.
23.1.2018.
...
23.1.2018.
8.2.2018.
129 No 44/2018, IV .78 ... :
.
1.2.2018.
...
2.2.2018.
19.2.2018.
130 No 46/2018, V .78 ... :
.
12.2.2018.
...
15.2.2018.
28.2.2018.
131 No 73/2018, VII . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ... :
.
30.1.2018.
19.2.2018.
132 No 81/2018, II - . 346 ...,
...
:
.
14.2.2018.
...
...
14.2.2018.
133 No 94/2018, II .78 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
23.2.2018.
134 No 118/2018, I - . 343 ... :
.
5.2.2018.
...
5.2.2018.
135 No 119/2018, V - . 343 ... :
.
1.2.2018.
...
1.2.2018.
136 No 133/2018, VII - . 343 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
137 No 138/2018, IV - . 343 ... :
.
16.2.2018.
...
16.2.2018.
138 No 139/2018, II - . 354, . 3,4,5 ... :
.
7.2.2018.
...
7.2.2018.
139 No 140/2018, VII - . 343 ... :
.
9.2.2018.
...
9.2.2018.
140 No 169/2018, II - . 343 ... :
.
15.2.2018.
...
15.2.2018.
141 No 180/2018, I - . 343 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
142 No 181/2018, V ... :
.
19.2.2018.
...
19.2.2018.
143 No 183/2018, III ... :
.
26.2.2018.
...
26.2.2018.
144 No 186/2018, II - . 343 ... :
.
15.2.2018.
...
15.2.2018.
145 No 191/2018, IV - . 343 ... :
.
21.2.2018.
...
21.2.2018.
146 No 193/2018, III ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
147 No 194/2018, I - . 354, . 3,4,5 ... :
.
20.2.2018.
...
20.2.2018.
148 No 200/2018, V - . 343 ... :
.
23.2.2018.
...
23.2.2018.
149 No 208/2018, IV - . 343 ... :
.
21.2.2018.
...
21.2.2018.
150 No 212/2018, II - . 343 ... :
.
27.2.2018.
...
27.2.2018.
151 No 215/2018, III - . 343 ... :
.
23.2.2018.
...
23.2.2018.
152 No 223/2018, VII - . 195, . 1 ...,
...
:
.
28.2.2018.
...
...
28.2.2018.
153 No 224/2018, II - . 343 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.
154 No 230/2018, VII - . 187, . 188, . 189, . 190, . 191, . 192 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.
155 No 232/2018, IV - . 354, . 3,4,5 ... :
.
28.2.2018.
...
28.2.2018.