-

1.4.2018. 30.4.2018.

No , No , , - , - 򠠠
1 No 711/2014, VI ; .() 655/2014 ... ... :
.
21.4.2017.
24.4.2018.
2 No 4013/2016, III . ; - . 87, . 3 , . 61 , . 28, . 2 . ...,
...,
....,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...
:
.
23.3.2018.
16.4.2018.
3 No 5143/2016, VII - . 135 , . 216 90 ,
...
:
.
7.12.2017.
25.4.2018.
4 No 700/2017, IV . ; - . 87, . 3 , . 61 , . 28, . 2 . ... ... :
. -
16.2.2018.
16.4.2018.
5 No 961/2017, VIII ; - . 79 , . 82 , . 86 , . 92 , . 93 . ... :
.
22.3.2018.
22.4.2018.
6 No 1017/2017, III ... ... :
.
12.4.2018.
20.4.2018.
7 No 1587/2017, III ... :
.
12.1.2018.
12.4.2018.
8 No 2240/2017, V ; - . 79 , . 82 , . 86 , . 92 , . 93 . ... ... :
.
22.2.2018.
11.4.2018.
9 No 2284/2017, VII ... :
.
3.11.2017.
17.4.2018.
10 No 2922/2017, V ; .() 655/2014 ..-9. :
.
1.3.2018.
4.4.2018.
11 No 2944/2017, VI ... :
.
28.12.2017.
20.4.2018.
12 No 3106/2017, II ... :
.
26.3.2018.
11.4.2018.
13 No 3170/2017, III ; .() 655/2014 ... ... :
.
30.1.2018.
5.4.2018.
14 No 3300/2017, IV ... :
. -
21.3.2018.
24.4.2018.
15 No 3641/2017, I ... :
9.3.2018.
10.4.2018.
16 No 4344/2017, VI /; ; - . 124 , . 415, . 424 , . 439 , . 254-255 /./, . 270, . 2 . ... :
.
15.1.2018.
12.4.2018.
17 No 4624/2017, IX - , ; . ... ... :
.
5.1.2018.
12.4.2018.
18 No 4670/2017, VII .. 54 :
.
15.2.2018.
13.4.2018.
19 No 4698/2017, IX - ., ,
..,
..,
..,
..,
..
:
.
4.4.2018.
12.4.2018.
20 No 4713/2017, II ; .() 655/2014 ... :
.
26.3.2018.
4.4.2018.
21 No 4975/2017, V / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
.
22.2.2018.
3.4.2018.
22 No 4976/2017, V / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
.
16.2.2018.
3.4.2018.
23 No 5042/2017, IX / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
.
14.3.2018.
3.4.2018.
24 No 5187/2017, I / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
27.3.2018.
27.4.2018.
25 No 5188/2017, I / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
27.3.2018.
27.4.2018.
26 No 5196/2017, III / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
.
22.1.2018.
3.4.2018.
27 No 5417/2017, II - , ; . ... ... :
.
16.2.2018.
19.4.2018.
28 No 5500/2017, VII - , - . 139 . ... ... :
.
16.1.2018.
26.4.2018.
29 No 5514/2017, V / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
.
1.3.2018.
27.4.2018.
30 No 5620/2017, I ... ... :
17.4.2018.
25.4.2018.
31 No 5714/2017, I ; .() 655/2014 :
16.3.2018.
5.4.2018.
32 No 5770/2017, III ... :
.
25.1.2018.
27.4.2018.
33 No 5799/2017, IV - ... :
. -
20.4.2018.
20.4.2018.
34 No 5821/2017, I , - . 55 - . 59 , . 34 , . 127 , . 143 , . 74 , . 155 ... :
26.2.2018.
20.4.2018.
35 No 5848/2017, I - , - . 139 . ... ... :
31.1.2018.
25.4.2018.
36 No 5939/2017, II - . 49 ... ... :
.
21.3.2018.
10.4.2018.
37 No 5940/2017, IV ... . 29- :
. -
15.3.2018.
5.4.2018.
38 No 5942/2017, III ...,
....,
...
.-... :
.
30.3.2018.
13.4.2018.
39 No 5964/2017, II - , - . 139 . ... ... :
.
21.3.2018.
12.4.2018.
40 No 5992/2017, II :
.
12.4.2018.
12.4.2018.
41 No 5995/2017, VII ; , , . . ...   :
.
2.2.2018.
3.4.2018.
42 No 6032/2017, I - , - . 139 . ... ... :
19.3.2018.
13.4.2018.
43 No 6035/2017, III ... - :
.
29.3.2018.
25.4.2018.
44 No 6067/2017, VII ; - . 79 , . 82 , . 86 , . 92 , . 93 . ... :
.
12.3.2018.
2.4.2018.
45 No 6315/2017, VI ; .() 655/2014 ... :
.
15.3.2018.
11.4.2018.
46 No 6328/2017, V - :
.
26.4.2018.
26.4.2018.
47 No 6329/2017, II .-.. :
.
9.3.2018.
18.4.2018.
48 No 6341/2017, IV ... - :
. -
28.3.2018.
24.4.2018.
49 No 6387/2017, X /; ; - . 124 , . 415, . 424 , . 439 , . 254-255 /./, . 270, . 2 . :
.
12.2.2018.
20.4.2018.
50 No 6397/2017, IX ... :
.
21.3.2018.
3.4.2018.
51 No 6404/2017, VI - , - . 139 . ... ... :
.
14.3.2018.
4.4.2018.
52 No 6548/2017, IV ; .() 655/2014 ...,
...,
...
- :
. -
13.2.2018.
16.4.2018.
53 No 6594/2017, VII ... :
.
26.3.2018.
19.4.2018.
54 No 6622/2017, IX ; , , . .   :
.
22.2.2018.
4.4.2018.
55 No 6649/2017, II ; , , . . ...   :
.
26.3.2018.
17.4.2018.
56 No 38/2018, VII - . 49 ... ... :
.
4.4.2018.
30.4.2018.
57 No 45/2018, VII - ... :
.
30.4.2018.
30.4.2018.
58 No 49/2018, II - ... :
.
29.3.2018.
11.4.2018.
59 No 104/2018, II ... :
.
12.4.2018.
12.4.2018.
60 No 105/2018, X / , ; - . 220-224 , . 225, . 1 2 , . 232, . 3 , . 225, . 1 ... :
.
13.3.2018.
3.4.2018.
61 No 187/2018, VII - . 49 ... ... :
.
27.3.2018.
19.4.2018.
62 No 189/2018, I - , - . 139 . ... ... :
10.4.2018.
10.4.2018.
63 No 209/2018, VI - , - . 139 . ... ... :
.
12.4.2018.
27.4.2018.
64 No 260/2018, V - . 49 ... ... :
.
23.3.2018.
10.4.2018.
65 No 283/2018, IV ... :
. -
16.4.2018.
16.4.2018.
66 No 307/2018, II ... :
.
12.4.2018.
12.4.2018.
67 No 323/2018, II , , , , .,   :
.
21.2.2018.
4.4.2018.
68 No 325/2018, II , , , , .,   :
.
21.2.2018.
4.4.2018.
69 No 342/2018, VII - , - . 139 . ... ... :
.
30.3.2018.
13.4.2018.
70 No 364/2018, VI - , - . 139 . ...,
...
... :
.
12.4.2018.
20.4.2018.
71 No 382/2018, X - . 49 ... ... :
.
2.4.2018.
2.4.2018.
72 No 460/2018, VI - , - . 139 . ...,
...
... :
.
12.4.2018.
20.4.2018.
73 No 625/2018, VI ; , , . . ... :
.
4.4.2018.
18.4.2018.
74 No 626/2018, IX ; , , . . ... :
.
19.3.2018.
3.4.2018.
75 No 627/2018, VI ; , , . . ... :
.
4.4.2018.
18.4.2018.
76 No 628/2018, VI ; , , . . ... :
.
3.4.2018.
18.4.2018.
77 No 640/2018, II - . 49 ... ... :
.
27.4.2018.
27.4.2018.
78 No 641/2018, VII ... ,
, 15-596/27.04.2017 .
:
.
30.3.2018.
13.4.2018.
79 No 649/2018, I ; , , . . ... :
29.3.2018.
11.4.2018.
80 No 815/2018, IX - - . 50 ...,
...
  :
.
4.4.2018.
12.4.2018.
81 No 848/2018, VI - - . 50 ...,
...
  :
.
20.4.2018.
30.4.2018.
82 No 852/2018, II , , , , ., ... ...,
...,
...
:
.
19.3.2018.
19.4.2018.
83 No 855/2018, IV ... :
. -
29.3.2018.
20.4.2018.
84 No 875/2018, I ; , , . .   :
29.3.2018.
11.4.2018.
85 No 876/2018, V ; , , . .   :
.
29.3.2018.
11.4.2018.
86 No 877/2018, X ; , , . .   :
.
27.3.2018.
11.4.2018.
87 No 879/2018, VII ; , , . .   :
.
20.3.2018.
3.4.2018.
88 No 880/2018, VII ; , , . .   :
.
20.3.2018.
3.4.2018.
89 No 881/2018, V ; , , . .   :
.
29.3.2018.
11.4.2018.
90 No 883/2018, IX ; , , . .   :
.
18.4.2018.
27.4.2018.
91 No 884/2018, X ; , , . .   :
.
27.3.2018.
11.4.2018.
92 No 888/2018, I ; , , . .   :
29.3.2018.
11.4.2018.
93 No 889/2018, VII ; , , . .   :
.
20.3.2018.
3.4.2018.
94 No 890/2018, V ; , , . .   :
.
29.3.2018.
11.4.2018.
95 No 916/2018, VII ; , , . .   :
.
20.3.2018.
3.4.2018.
96 No 917/2018, X ; , , . .   :
.
27.3.2018.
11.4.2018.
97 No 919/2018, IX ; , , . .   :
.
18.4.2018.
27.4.2018.
98 No 920/2018, V ; , , . .   :
.
29.3.2018.
11.4.2018.
99 No 923/2018, VI ; , , . .   :
.
3.4.2018.
18.4.2018.
100 No 924/2018, X ; , , . .   :
.
27.3.2018.
11.4.2018.
101 No 1049/2018, II ; , , . .   :
.
4.4.2018.
18.4.2018.
102 No 1050/2018, II ; , , . .   :
.
4.4.2018.
18.4.2018.
103 No 1053/2018, VII ; , , . .   :
.
26.3.2018.
12.4.2018.
104 No 1056/2018, X ; , , . .   :
.
27.3.2018.
11.4.2018.
105 No 1057/2018, V ; , , . .   :
.
30.3.2018.
11.4.2018.
106 No 1058/2018, VII ; , , . .   :
.
26.3.2018.
12.4.2018.
107 No 1061/2018, IX ; , , . .   :
.
18.4.2018.
30.4.2018.
108 No 1169/2018, V ; , , . . ...   :
.
28.3.2018.
23.4.2018.
109 No 1171/2018, II - , ; . ... ... :
.
29.3.2018.
11.4.2018.
110 No 1200/2018, V ; , , . .   :
.
30.3.2018.
18.4.2018.
111 No 1201/2018, I ; , , . .   :
3.4.2018.
18.4.2018.
112 No 1203/2018, II ; , , . .   :
.
4.4.2018.
18.4.2018.
113 No 1239/2018, VI ; , , . .   :
.
11.4.2018.
20.4.2018.
114 No 1266/2018, V ... :
.
30.3.2018.
23.4.2018.
115 No 1272/2018, II ; , , . .   :
.
12.4.2018.
30.4.2018.
116 No 1282/2018, X ; , , . .   :
.
2.4.2018.
18.4.2018.
117 No 1283/2018, X ; , , . .   :
.
2.4.2018.
26.4.2018.
118 No 1285/2018, I ; , , . .   :
3.4.2018.
18.4.2018.
119 No 1295/2018, II - - . 50 ...,
...
  :
.
27.4.2018.
27.4.2018.
120 No 1296/2018, VII ; , , . .   :
.
4.4.2018.
23.4.2018.
121 No 1297/2018, VII ; , , . .   :
.
4.4.2018.
23.4.2018.
122 No 1300/2018, V ; , , . .   :
.
30.3.2018.
11.4.2018.
123 No 1320/2018, VI 1393/2007 ... :
.
13.4.2018.
13.4.2018.
124 No 1419/2018, II - - . 50 ...,
...
  :
.
5.4.2018.
5.4.2018.
125 No 95/2017, VII ... :
.
30.10.2017.
...
28.11.2017.
3.4.2018.
126 No 341/2017, II , - . 343 ... :
.
4.4.2018.
...
4.4.2018.
127 No 344/2017, IV ... :
.
19.10.2017.
...
30.10.2017.
5.4.2018.
128 No 354/2017, VII - () ... ... :
.
16.10.2017.
...
15.11.2017.
24.4.2018.
129 No 741/2017, IV ... :
.
12.3.2018.
2.4.2018.
130 No 759/2017, II - . 343 ... :
.
12.12.2017.
...
11.1.2018.
3.4.2018.
131 No 780/2017, III , , , . -. 354, . 1 2 ... :
.
20.12.2017.
...
19.1.2018.
30.4.2018.
132 No 810/2017, VII - . 343 ... :
.
29.1.2018.
...
9.2.2018.
10.4.2018.
133 No 1029/2017, V - . 128, . 1 ... :
.
1.11.2017.
...
28.11.2017.
25.4.2018.
134 No 1034/2017, V :
.
21.12.2017.
10.4.2018.
135 No 1054/2017, V ... :
.
9.3.2018.
2.4.2018.
136 No 1064/2017, VII ... :
.
5.12.2017.
12.4.2018.
137 No 1071/2017, III ... :
.
21.2.2018.
26.4.2018.
138 No 1088/2017, VII :
.
11.1.2018.
17.4.2018.
139 No 1091/2017, II :
.
29.1.2018.
23.4.2018.
140 No 1220/2017, II ... :
.
16.3.2018.
10.4.2018.
141 No 1250/2017, II . 209 . 1 2 . 210 , - . 211 ... :
.
6.12.2017.
...
4.1.2018.
19.4.2018.
142 No 1264/2017, I ... :
.
8.12.2017.
10.4.2018.
143 No 1296/2017, II // :
.
8.1.2018.
11.4.2018.
144 No 1297/2017, VII // :
.
15.1.2018.
10.4.2018.
145 No 1385/2017, II - . 195, . 1 ...,
...
:
.
5.12.2017.
...
...
18.12.2017.
4.4.2018.
146 No 1402/2017, I - . 343 ... :
.
3.4.2018.
...
3.4.2018.
147 No 1430/2017, IV , - . 343 ... :
.
1.2.2018.
...
5.2.2018.
30.4.2018.
148 No 1451/2017, VII ... :
.
2.2.2018.
13.4.2018.
149 No 1457/2017, IV ... :
.
16.2.2018.
...
20.2.2018.
30.4.2018.
150 No 1482/2017, III - () ... ... :
.
20.3.2018.
5.4.2018.
151 No 1511/2017, II :
.
14.3.2018.
4.4.2018.
152 No 1512/2017, II :
.
14.3.2018.
4.4.2018.
153 No 1537/2017, III .-.. :
.
8.1.2018.
10.4.2018.
154 No 1550/2017, IV ... :
.
2.2.2018.
30.4.2018.
155 No 1581/2017, IV - . 195, . 1 ... :
.
20.4.2018.
...
20.4.2018.
156 No 1600/2017, VII "" :
.
21.3.2018.
18.4.2018.
157 No 1610/2017, V :
.
30.1.2018.
13.4.2018.
158 No 1657/2017, I ... :
.
11.4.2018.
30.4.2018.
159 No 1661/2017, I - / :
.
1.2.2018.
26.4.2018.
160 No 1673/2017, V ... :
.
4.4.2018.
12.4.2018.
161 No 1681/2017, II ... :
.
15.3.2018.
15.4.2018.
162 No 1712/2017, VII ... :
.
21.3.2018.
26.4.2018.
163 No 1748/2017, V ... :
.
2.4.2018.
20.4.2018.
164 No 1783/2017, II ... :
.
14.3.2018.
2.4.2018.
165 No 1815/2017, IV ... :
.
27.3.2018.
19.4.2018.
166 No 1818/2017, II ... :
.
13.3.2018.
4.4.2018.
167 No 1821/2017, V ... :
.
22.3.2018.
30.4.2018.
168 No 1822/2017, IV ... :
.
26.2.2018.
11.4.2018.
169 No 1823/2017, VII ... :
.
22.2.2018.
18.4.2018.
170 No 1824/2017, II ... :
.
10.4.2018.
30.4.2018.
171 No 7/2018, VII ... :
.
9.3.2018.
2.4.2018.
172 No 42/2018, II - . 194 ... :
.
10.4.2018.
...
26.4.2018.
26.4.2018.
173 No 77/2018, V - . 354, . 3,4,5 ... :
.
4.4.2018.
...
4.4.2018.
174 No 78/2018, III "" :
.
26.3.2018.
25.4.2018.
175 No 91/2018, III ... :
.
19.3.2018.
10.4.2018.
176 No 103/2018, III ... :
.
10.4.2018.
30.4.2018.
177 No 124/2018, VII - . 343 ... :
.
5.2.2018.
...
5.2.2018.
23.4.2018.
178 No 126/2018, II - . 346 ... :
.
28.3.2018.
...
20.4.2018.
13.4.2018.
179 No 147/2018, V - . 195, . 1 ... :
.
21.3.2018.
...
28.3.2018.
10.4.2018.
180 No 161/2018, V - . 183 ... :
.
19.3.2018.
...
23.3.2018.
4.4.2018.
181 No 176/2018, III ... :
.
20.3.2018.
11.4.2018.
182 No 178/2018, I - . 343 ... :
.
24.4.2018.
...
24.4.2018.
183 No 198/2018, IV ... :
.
19.3.2018.
10.4.2018.
184 No 201/2018, I - . 195, . 1 ... :
.
2.4.2018.
...
17.4.2018.
18.4.2018.
185 No 205/2018, II - . 209 ...,
...
:
.
25.4.2018.
...
...
25.4.2018.
186 No 213/2018, I - . 234 ... :
.
3.4.2018.
...
3.4.2018.
187 No 238/2018, II .78 ... :
.
20.3.2018.
...
20.3.2018.
5.4.2018.
188 No 242/2018, II ... :
.
4.4.2018.
30.4.2018.
189 No 258/2018, III , - . 196, . 1 ... :
.
27.3.2018.
...
30.3.2018.
12.4.2018.
190 No 262/2018, IV ...,
  :
.
2.4.2018.
25.4.2018.
191 No 269/2018, VII - . 129, . 1 ... :
.
16.4.2018.
...
16.4.2018.
192 No 270/2018, I .78 ... :
.
2.4.2018.
...
4.4.2018.
18.4.2018.
193 No 271/2018, V .78 ... :
.
2.4.2018.
...
3.4.2018.
18.4.2018.
194 No 272/2018, IV .78 ... :
.
23.3.2018.
...
27.3.2018.
11.4.2018.
195 No 275/2018, VII - . 343 ... :
.
4.4.2018.
...
4.4.2018.
196 No 280/2018, II - . 354, . 3,4,5 ... :
.
26.4.2018.
...
26.4.2018.
197 No 287/2018, I .78 ... :
.
3.4.2018.
...
4.4.2018.
19.4.2018.
198 No 288/2018, VII .78 ... :
.
28.3.2018.
...
28.3.2018.
13.4.2018.
199 No 299/2018, II - . 354, . 3,4,5 ... :
.
3.4.2018.
...
3.4.2018.
200 No 300/2018, IV - . 195, . 1 ... :
.
5.4.2018.
...
11.4.2018.
23.4.2018.
201 No 301/2018, I , ... :
.
23.4.2018.
...
23.4.2018.
202 No 303/2018, IV .78 ... :
.
29.3.2018.
...
2.4.2018.
16.4.2018.
203 No 365/2018, IV .78 ... :
.
5.4.2018.
...
10.4.2018.
23.4.2018.
204 No 366/2018, II . 23-27 ( . 306, . 1, . 1 ) ...,
  :
.
10.4.2018.
18.4.2018.
205 No 370/2018, IV .78 ... :
.
5.4.2018.
...
10.4.2018.
23.4.2018.
206 No 377/2018, II .78 ... :
.
11.4.2018.
...
11.4.2018.
27.4.2018.
207 No 378/2018, VII .78 ...,
...
:
.
2.4.2018.
...
...
2.4.2018.
18.4.2018.
208 No 388/2018, VII , - . 196, . 1 ... :
.
2.4.2018.
...
2.4.2018.
209 No 398/2018, VII - . 343 ... :
.
2.4.2018.
...
2.4.2018.
210 No 403/2018, II , ... :
.
18.4.2018.
...
18.4.2018.
211 No 405/2018, II - . 343 ... :
.
3.4.2018.
...
3.4.2018.
212 No 406/2018, IV - . 343 ... :
.
3.4.2018.
...
3.4.2018.
213 No 413/2018, II - . 313, . 313, . 313 ... :
.
4.4.2018.
...
4.4.2018.
214 No 422/2018, I , - . 196, . 1 ... :
.
10.4.2018.
...
10.4.2018.
215 No 423/2018, I - . 343 ... :
.
10.4.2018.
...
10.4.2018.
216 No 424/2018, III - . 343 ... :
.
3.4.2018.
...
3.4.2018.
217 No 434/2018, II - . 129, . 1 ... :
.
5.4.2018.
...
5.4.2018.
218 No 435/2018, I - . 343 ... :
.
10.4.2018.
...
10.4.2018.
219 No 443/2018, V - . 343 ... :
.
11.4.2018.
...
11.4.2018.
220 No 448/2018, V , - . 343 ... :
.
16.4.2018.
...
16.4.2018.
221 No 449/2018, III - . 129, . 1 ... :
.
17.4.2018.
...
17.4.2018.
222 No 476/2018, VII - . 343 ... :
.
18.4.2018.
...
18.4.2018.
223 No 480/2018, III - . 343 ... :
.
23.4.2018.
...
23.4.2018.
224 No 481/2018, V - . 343 ... :
.
23.4.2018.
...
23.4.2018.
225 No 489/2018, III - . 343 ... :
.
24.4.2018.
...
24.4.2018.
226 No 490/2018, I ...,
...
:
.
24.4.2018.
...
...
24.4.2018.
227 No 498/2018, III ... :
.
24.4.2018.
...
24.4.2018.
228 No 511/2018, II - . 343 ... :
.
25.4.2018.
...
25.4.2018.
229 No 514/2018, II ... :
.
19.4.2018.
...
19.4.2018.
23.4.2018.
230 No 515/2018, I , - . 196, . 1 ... :
.
24.4.2018.
...
24.4.2018.
231 No 516/2018, III - . 343 ... :
.
27.4.2018.
...
27.4.2018.
232 No 523/2018, I - . 343 ... :
.
30.4.2018.
...
30.4.2018.
233 No 526/2018, IV - . 343 ... :
.
26.4.2018.
...
26.4.2018.
234 No 532/2018, VII - . 346 ... :
.
30.4.2018.
...
30.4.2018.