С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Новини / Обяви  
 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА КОНСТИТУЦИЯТА ОТ ЖИВКА КИРИЛОВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН

Председателят на Районен съд – Сливен – Живка Кирилова поздравява всички колеги по повод Деня на Конституцията и професионалния празник на българските юристи и съдебни служители!
Пожелава на всички с гордост и увереност да допринасят за утвърждаване на правовия ред, за върховенството на закона, да пазят независимостта на съдебната власт, да бъдат гарант за правата и свободите на българските гражданите.
Да бъдат достойни продължители на принципите и вярата, с които преди 140 години е приета Търновската конституция.
Нека положените от всички колеги усилия бъдат възнаградени с високо доверие и уважение от страна на обществото.
Желае на всички здраве, дълголетие и благополучие в делата, лично щастие и професионални успехи!
За дръзновение и сили, за мъдрост и воля при отстояване на високоотговорната професия – юрист в търсене на истината и правото!
РАЙОНЕН СЪД – СЛИВЕН ОТЧЕТЕ 421 ДЕЛА ПОВЕЧЕ
Районен съд – Сливен е гледал с 421 дела повече през 2018 г. в сравнение с предходната 2017 г. Това стана ясно от представянето на годишния доклад за дейността на Районен съд – Сливен през 2018 г, направено от председателя на съда Живка Кирилова. Представянето на доклада стана в четвъртък следобед в парк хотел „Централ“.
Специално за събитието в Сливен пристигна Атанаска Дишева, член на ВСС. Гости бяха още Кънчо Жеков, председател на Окръжен съд – Сливен, Слав Бакалов, председател на Административен съд – Сливен, Катя Колева, зам.-районен прокурор на Сливен и други.
За 2018 г. в Районен съд – Сливен са гледани общо 8925 дела. 93 % от тях са приключили до края на третия месец. Според магистрати това е отличен атестат за работата на 17-те съдии и председателя на съда Живка Кирилова.НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ЕСЕ НА ТЕМА „ОТКРОВЕНО ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ“


         Председателят на Районен съд – Сливен – г-жа Живка Кирилова популяризира инициативата на Висш съдебен съвет, насочена към учащите в Област Сливен за предоставената им възможност за участие в националния конкурс за ученическо есе на тема „Откровено за съдебната власт“.
       Конкурсът представлява част от инициативата Ден на отворените врати във Висшия съдебен съвет и е с цел повишаване правната култура на учениците, за провокиране на творческите им търсения и насочване на вниманието им към съдебната власт.
Участници в конкурса могат да бъдат всички ученици от VІІІ-ми до ХІІ-ти клас, като всеки от тях има право да представи само едно есе.
Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 20.05.2019 г., включително по електронна поща на адрес: konkurs.vss@vss.justice.bg.
       Обявата за конкурса и регламента за провеждането му са публикувани в интернет сайта на Районен съд – Сливен и в сайта на Висшия съдебен съвет в раздел „Пресцентър“ – подраздел „Дни на отворените врати“.
На победителят Висшият съдебен съвет на 07.06.2019 г. в Деня на отворените врати ще връчи лаптоп и две поощрителни награди – фотоапарати.
Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта и на Facebook страницата на ВСС и в сайта на Районен съд – Сливен.

                       


ОБЯВА ЗА ЗАПОЧНАЛА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА
гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР