С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Обслужвани общини
Съдебни зали
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018 год.
Списък с насрочени дела
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Новини / Обяви  
 

Районен съд – Сливен събира оферти за доставка на климатици клас А++ или А+  с BTU 24000 – 4 бр., BTU 18000 – 4 бр. и BTU 12000  - 4 бр. за нуждите на канцеларии, съдебни зали и кабинети.

Офертите следва да се представят до 17.00 ч. на 29.06.2018 г. при съдебния администратор на РС – Сливен – стая 115, етаж І в Съдебната палата.

          Обявата е публикувана на 25.06.2018 г.гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР