С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Контакти  
 Контактна информация

РАЙОНЕН СЪД – гр. СЛИВЕН

пл. “Х.Димитър” № 2
тел./факс: 044 /622153 – Регистратура
тел. : 044 /632403 – Наказателно деловодство
тел./факс: 044 /662751 – Гражданско деловодство
тел./факс: 044 /624091 – Съдебен администратор
              rs_sliven@abv.bg
           
Дан. № 4200001899
Булстат № 000590775
 
 
 


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР