С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Граждани  
 Правила за поведение в съда

 
УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,
 
Съдиите и администрацията в Районен съд – гр. Сливен сме убедени, че Вие:
 
 
Водени от желанието да улесните работата на съда,
Изразявайки уважението си към съдебната институция,
И на основание собственото си възпитание и култура,
 
При посещението си в Съдебната палата Вие:
 
 • Идвате в прилично облекло;
 • Изключвате мобилните си телефони;
 • Изхвърляте дъвките;
 • Използвате кошчетата за изхвърляне на отпадъци;
 • Не се появявате в нетрезво състояние;
 • Не закъснявате за съдебното заседание и не влизате в заседателната зала, след като делото е започнало;
 • Не вдигате скандали на служителите в съда, и
 • Сте готови да съдействате за съдопроизводството,
  
За което Ви благодарим!
 
 
ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В СЪДЕБНА ПАЛАТА - Сливен
Сградата на Районен съд - Сливен се охранява от служители на Областно звено "Охрана" - Сливен към Министерство на правосъдието. Предоставяме на Вашето внимание извадки от Правилника за охрана, вътрешния ред и сигурността на сградата на Съдебна палата - Сливен, касаещи Вашето удобство и безпрепятственото изпълнение на служебните задължения на служителите на съда.
 
гл.І, т.7  Граждани се допускат в сградата всеки работен ден от 08,45 ч. до 16.45 ч.
гл.І, т.8  Журналисти се допускат в сградата на съдебната палата след представяне на валидна журналистическа карта.

                Внасянето и използването на технически средства става след съгласуване с Председателя - Административния ръководител на Районен съд - Сливен.

гл.І, т.9.   Всички лица, посещаващи сградата на Съдебна палата - Сливен задължително се проверяват при влизане за наличие в тях на оръжие, боеприпаси, взривни вещества, химически и биологически активни или лесно запалими вещества. За извършените проверки може да се използват технически средства.                
                 Журналисти се допускат в сградата на съдебната палата след представяне на валидна журналистическа карта.                
Внасянето и използването на технически средства става след съгласуване с Председателя - Административния ръководител на Районен съд - Сливен.  
гл.І, т.10.  В съдебната палата не се допускат:
 • лица, носещи предмети и вещества от описаните в т.9  и т.11
 • лица с неугледен външен вид
 • лица във видимо нетрезво състояние
 • лица с видими психически увреждания
 • лица, водещи животни
 • малолетни /лица под 14 год./ лица без придружител
гл.І, т.11  В сградата не се допускат граждани, носещи обемисти багажи.
гл.І, т.13  Не се допускат в сградата на съдебната палата лица, които не могат да удостоверят самоличността си. Самоличността се установява:  
 • за адвокати - с валидна адвокатска карта по образец
 • за участници в съдебния процес - с лична карта и призовка
 • за останалите участници - с лична карта
 


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР