С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Банкова информация  
 Банкова информация

Международни номера на банкови сметки на Районен съд Сливен
Наименование          
 
Търговска               банка:
BIC
           IBAN                                 
РАЙОНЕН СЪД - СЛИВЕН
НАБИРАТЕЛНА СМЕТКА - депозити за вещи лица, свидетели и съд.изпълнение
"ТЕКСИМ БАНК"- АД - клон Сливен
BIC: TEXIBGSF
    BG97TEXI95453306715800
                                             
БЮДЖЕТНА СМЕТКА - съдебни такси
"ТЕКСИМ  БАНК"- АД " - клон Сливен
BIC: TEXIBGSF
BG79TEXI95453106715801
 


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР