С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 Карта на сайта  
 Карта на сайта

 1. За нас
 2. История
 3. Структура
 4. Председател
 5. Съдии
 6. Служби
 7. Служители
 8. Съдебни зали
 9. Обслужвани общини
 10. Местонахождение
 11. Контакти
 12. Банкова информация
 13. Държавни такси събирани от съда
 14. Списък с насрочени дела
 15. Новини / Обяви
 16. Предложения / оплаквания
 17. Примерни съдебни бланки
 18. Окръжен съд - гр. Сливен
 19. Адвокати, Сливенски съдебен район
 20. Нотариуси съдебен окръг - Сливен
 21. План за подобряване работата на съда
 22. Проект „Партньорство за  прозрачност"
 23. Съдебни заседатели, правила за работа
 24. Граждани, правила за поведение в съда
 25. Връзки


гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР