С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 История    Галерия  
 

 РАЙОНЕН СЪД СЛИВЕН

СЕ  Е  РЪКОВОДЕЛ  И ПРЕДСТАВЛЯВАЛ ОТ :

Ангел Димитров Гагашев

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 03.05.2010год.  до 03.05.2015 год.

 

Светослава Борисова Костова

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 03.10.2005год.  до 11.01.2010 год.

 

Радостин Димитров Радков

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 02.10.1995 год.  до 03.10.2005 год.

 

                 

Георги Златев Чолаков

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 18.03.1993 год.  до 01.10.1995 год.

 

Елена Василева Христова

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 15.05.1991 год.  до 31.07.1991 год.

 

Лиляна Димитрова Стамова

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 01.07.1992 год.  до 26.10.1992 год.

 

Руско Ангелов Карагогов

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 26.01.1984 год.  до  15.05.1991 год.

 

Божидар Веселинов Сукнаров

Председател на Районен съд - гр.Сливен

от 22.06.1981 год.  до 25.01.1984 год.

 

 

                                      Атанас Йовчев Иванов

                                      Председател на съда

                                      от 10.06.1976 год.  до 22.06.1981 год.

 

 Тодор Петров Бобев

 Председател на съда

от 01,10,1972 год. до 05,06.1976 

 

                                       

Никола Златев Кичуков

Председател на Народен съд

от 01.04.1965 год.  до 01.07.1972 год.гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР