С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018-2019 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018-2019 год.  
 

Съдебните актове на Районен съд гр.Сливен се публикуват на основание чл.64 от Закона за съдебната власт

СПИСЪКА СЕ АКТУАЛИЗИРА ЕЖЕДНЕВНО В СТРАНИЦАТА НА ВССГраждански дела в периода 01.10.2019-31.10.2019 Наказателни дела в периода 01.10.2019-31.10.2019
Граждански дела в периода 01.09.2019-30.09.2019 Наказателни дела в периода 01.09.2019-30.09.2019
Граждански дела в периода 01.08.2019-31.08.2019 Наказателни дела в периода 01.08.2019-31.08.2019
Граждански дела в периода 01.07.2019-31.07.2019 Наказателни дела в периода 01.07.2019-31.07.2019
Граждански дела в периода 01.06.2019-30.06.2019 Наказателни дела в периода 01.06.2019-30.06.2019
Граждански дела в периода 01.05.2019-31.05.2019 Наказателни дела в периода 01.05.2019-31.05.2019
Граждански дела в периода 01.04.2019-30.04.2019 Наказателни дела в периода 01.04.2019-30.04.2019
Граждански дела в периода 01.03.2019-31.03.2019 Наказателни дела в периода 01.03.2019-31.03.2019
Граждански дела в периода 01.02.2019-28.02.2019 Наказателни дела в периода 01.02.2019-28.02.2019
Граждански дела в периода 01.01.2019-31.01.2019 Наказателни дела в периода 01.01.2019-31.01.2019
Граждански дела в периода 01.12.2018-31.12.2018 Наказателни дела в периода 01.12.2018-31.12.2018
Граждански дела в периода 01.11.2018-30.11.2018 Наказателни дела в периода 01.11.2018-30.11.2018
Граждански дела в периода 01.10.2018-31.10.2018 Наказателни дела в периода 01.10.2018-31.10.2018
Граждански дела в периода 01.09.2018-30.09.2018 Наказателни дела в периода 01.09.2018-30.09.2018
Граждански дела в периода 01.08.2018-31.08.2018 Наказателни дела в периода 01.08.2018-31.08.2018
Граждански дела в периода 01.07.2018-31.07.2018 Наказателни дела в периода 01.07.2018-31.07.2018
Граждански дела в периода 01.06.2018-30.06.2018 Наказателни дела в периода 01.06.2018-30.06.2018
Граждански дела в периода 01.05.2018-31.05.2018 Наказателни дела в периода 01.05.2018-31.05.2018
Граждански дела в периода 01.04.2018-30.04.2018 Наказателни дела в периода 01.04.2018-30.04.2018
Граждански дела в периода 01.03.2018-31.03.2018 Наказателни дела в периода 01.03.2018-31.03.2018
Граждански дела в периода 01.02.2018-28.02.2018 Наказателни дела в периода 01.02.2018-28.02.2018
Граждански дела в периода 01.01.2018-31.01.2018 Наказателни дела в периода 01.01.2018-31.01.2018
 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР