С Районен съд
ливен
 Бързи 
Връзки
Ok
Карта на сайта
За нас
История
Галерия
Структура
Председател
Съдии
Служби
Служители
Съдебни зали
Обслужвани общини
Контакти
Банкова информация
ДЕКЛАРАЦИИ
Държавни такси събирани от съда
СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2018 год.
ВЛЕЗЛИ В ЗАКОННА СИЛА РЕШЕНИЯ-2016-2017-2018 год.
Списък с насрочени дела
Новини / Обяви
Отчетен доклад за дейността
Мнения / Препоръки
Примерни съдебни бланки
ДОСТЪП ДО СЪДЕБНИ ДЕЛА
МЕДИАЦИЯ
БЮДЖЕТ НА СЪДА
ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
 СПРАВКА ЗА СЪДЕБНИ АКТОВЕ-2015-2014 год.  
 

Съдебните актове на Районен съд гр.Сливен се публикуват на основание чл.64 от Закона за съдебната власт

СПИСЪКА СЕ АКТУАЛИЗИРА ЕЖЕДНЕВНО В СТРАНИЦАТА НА ВСС

Граждански дела в периода 01.12.2015-31.12.2015 Наказателни дела в периода 01.12.2015-31.12.2015
Граждански дела в периода 01.11.2015-30.11.2015 Наказателни дела в периода 01.11.2015-30.11.2015
Граждански дела в периода 01.10.2015-31.10.2015 Наказателни дела в периода 01.10.2015-31.10.2015
Граждански дела в периода 01.09.2015-30.09.2015 Наказателни дела в периода 01.09.2015-30.09.2015
Граждански дела в периода 01.08.2015-31.08.2015 Наказателни дела в периода 01.08.2015-31.08.2015
Граждански дела в периода 01.07.2015-31.07.2015 Наказателни дела в периода 01.07.2015-31.07.2015
Граждански дела в периода 01.06.2015-30.06.2015 Наказателни дела в периода 01.06.2015-30.06.2015
Граждански дела в периода 01.05.2015-31.05.2015 Наказателни дела в периода 01.05.2015-31.05.2015
Граждански дела в периода 01.04.2015-30.04.2015 Наказателни дела в периода 01.04.2015-30.04.2015
Граждански дела в периода 01.03.2015-31.03.2015 Наказателни дела в периода 01.03.2015-31.03.2015
Граждански дела в периода 01.02.2015-28.02.2015 Наказателни дела в периода 01.02.2015-28.02.2015
Граждански дела в периода 01.01.2015-31.01.2015 Наказателни дела в периода 01.01.2015-31.01.2015
Граждански дела в периода 01.12.2014-31.12.2014 Наказателни дела в периода 01.12.2014-31.12.2014
Граждански дела в периода 01.11.2014-30.11.2014 Наказателни дела в периода 01.11.2014-30.11.2014
Граждански дела в периода 01.10.2014-31.10.2014 Наказателни дела в периода 01.10.2014-31.10.2014
Граждански дела в периода 01.09.2014-30.09.2014 Наказателни дела в периода 01.09.2014-30.09.2014
Граждански дела в периода 01.08.2014-31.08.2014 Наказателни дела в периода 01.08.2014-31.08.2014
Граждански дела в периода 01.07.2014-31.07.2014 Наказателни дела в периода 01.07.2014-31.07.2014
Граждански дела в периода 01.06.2014-30.06.2014 Наказателни дела в периода 01.06.2014-30.06.2014
Граждански дела в периода 01.05.2014-31.05.2014 Наказателни дела в периода 01.05.2014-31.05.2014
Граждански дела в периода 01.04.2014-30.04.2014 Наказателни дела в периода 01.04.2014-30.04.2014
Граждански дела в периода 01.03.2014-31.03.2014 Наказателни дела в периода 01.03.2014-31.03.2014
Граждански дела в периода 01.02.2014-28.02.2014 Наказателни дела в периода 01.02.2014-28.02.2014
Граждански дела в периода 01.01.2014-31.01.2014 Наказателни дела в периода 01.01.2014-31.01.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 гр. Сливен 8800, пл. “Х.Димитър” № 2, тел. (044) 624091  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР